sv
sv
da

AI – ETT KRAFTFULLT VERKTYG

6 min

Experten om vad du som ledare behöver förstå om AI och machine learning.

Artificiell Intelligens är det senaste trendordet på allas läppar. Men vad innebär det egentligen för dagens företag? Leif Nordlund, affärsutvecklare inom AI och infrastruktur ger konkreta tips på hur du som ledare kan bli bättre på AI.

Leif Nordlund, som var en mycket uppskattad gästföreläsare i en av F5:s nätverksgrupper i februari, delar upp begreppet AI i två delar när han träffar F5 för en intervju kring den senaste tech-hajpen. För att förenkla det något handlar det om att hitta processer som idag utförs av människor men som i framtiden kan ersättas med maskiner.

– Ett konkret exempel är i industrin där alltmer av kvalitetskontrollen sker via kameror och inte det mänskliga ögat, berättar Nordlund.

Fördelen är att bedömningen sker utifrån samma förutsättningar hela tiden och det finns inga avvikelser beroende på vem som gör granskningen, förklarar han. Den andra delen av AI handlar om att kunna samla in och analysera stora datamängder.

– AI är ett kraftfullt verktyg för att kunna samla in stora mängder realtidsdata och snabbt analysera denna. Teknikjättarna Google och Amazon tjänar mycket pengar på den modellen, säger Leif Nordlund.

Trots alla fördelar som finns med AI kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja inom den egna organisationen. I egenskap av affärsutvecklare tipsar Leif Nordlund om att börja se över vilka manuella arbetsprocesser som kan digitaliseras och automatiseras inom just ditt område.

– Ett exempel på något som ofta inte är digitaliserat är olika ärendehanteringssystem i offentliga organisationer. De kan vara komplexa att handskas med, men med hjälp av AI kan man läsa in och skapa digitala dokument, säger Nordlund.

Nästa steg är att införa en tyngre analys av den data som nu kan samlas in via dina digitala system.

– Försök att kombinera data från olika system. Det kan exempelvis vara genom att få tillgång till data från leverantörer. Då kan du i nästa steg kartlägga information från kunder, arbetsprocesser och lagerrörelser.

Det är viktigt att påpeka att alla företag inte måste arbeta med AI, ibland finns det helt enkelt inget tillämpningsområde. Men inom stora organisationer finns det ofta mycket att vinna. Både tid, resurser och ökad effektivitet.

– Se det som en otrolig möjlighet att skaffa dig mer detaljerad information kring hur affärsprocessen ser ut. Det gör att du, utifrån den insamlade datan kan fatta mer precisa beslut, och inte behöver förlita dig på magkänsla eller intuition, säger Nordlund som också vill påpeka att åsikterna är hans egna, och inte representerar företaget som han företräder.

Men det finns även utmaningar med den nya tekniken. Lagar och regler har inte hunnit med i utvecklingen och kan därför begränsa möjligheterna att använda AI.

– Inom EU utreder man just nu hur lagar kan anpassas efter den nya tekniken. Det är ingen lätt fråga eftersom varje land har egna bestämmelser kring exempelvis kameraövervakning och säkerhetsföreskrifter i samband med införandet av självkörande bilar, berättar Leif Nordlund.

Kunskapen kring AI varierar stort mellan olika länder. Här är Kina världsledande, och har ett försprång på grund av sin stora befolkningsmängd och vilja att testa och satsa på ny teknik. Det ger landet enorm potential att bli marknadsledande inom många områden kring AI.

– Det är problematiskt att Sverige halkar efter, inte minst på lokal nivå. Finland har satsat mest på den här tekniken av länderna i Norden, och har utmanat Sverige att bli bättre på AI. Vi måste bli bättre på att integrera den nya tekniken för att kunna hänga med i utvecklingen, påpekar Nordlund.

För Leif Nordlund började intresset för AI redan under barndomen med tv-serierna Star Trek och Blixt Gordon. Intresset för Science Fiction gjorde att han fick upp ögonen för att arbeta med robotar och valde senare att utbilda sig till systemutvecklare med fokus på AI. Men det är först på senare år som intresset för artificiell intelligens har brett ut sig bland ”vanliga” företag.

– Det händer så otroligt mycket på den tekniska fronten inom AI. En tydlig trend är att många nu arbetar med att göra systemen bättre på att förklara sina matematiska formler. Man vill dokumentera hur AI genomför analysen för att bättre förstå innebörden, säger Nordlund.

Nyheterna inom AI rör sig alltså om alltifrån ny teknologi och nya algoritmer till bättre datorarkitektur för att kunna hantera stora mängder data. Men den absolut vanligaste frågan som Leif Nordlund stöter på när han hjälper företag att utveckla kompetensen kring AI är vad som händer när arbetstillfällena minskar till förmån för datorer och automatisering.

– Det är viktigt att komma ihåg att det historiskt sett har skett ett antal stora teknologiskiften som har påverkat produktion och vardagen i arbetet. Arbetstillfällen inom vissa delar av produktionen har förvunnit, men har ersatts av nya. Så kommer det att bli även i det här fallet. Dessutom finns det delar av produktionsledet som av olika skäl inte går att automatisera, och här kvarstår ju arbetstillfällena, sammanfattar Leif Nordlund.