sv
sv
da

Bli medlem i vårt chefsnätverk

Processen

Kontakta mig!


  Bli en del av ett chefsnätverk inom F5

  Som medlem ingår du i professionellt kompetensnätverk bestående av ca 20 personer som är utvalda och matchade för att kunna stödja varandra när det gäller både möjligheter och utmaningar. Nätverket ger dig en fantastisk möjlighet att både sparra och bli sparrad av andra medlemmar, att tillsammans reflektera över aktuella frågeställningar och basera nya insikter på varandras tankar och erfarenheter.

  Nätverksgrupperna faciliteras av en erfaren Nätverksledare. Det är nätverksledarens roll att leda gruppen, styra samtal och diskussioner, hålla workshops samt kanske allra främst att skapa en trygg grund för relation och utbyte. Det är Nätverksledaren som ansvara för strukturen och det är medlemmarna själva som bidrar till innehållet och ansvarar för nätverkandet mellan mötestillfällena. Hur mycket du själv får ut av nätverket är därför också mycket upp till dig själv. Ju mer du delar och bidrar desto mer får du tillbaka.

  Utöver de fem årliga nätverksmötena bjuds du som medlem också in till våra övriga arrangemang, bland annat spännande föreläsningar där du även kan nätverka med personer från andra av våra grupper

  Vad kan du förvänta dig som medlem av F5?

  Dataansvar