EXECUTIVE MANAGEMENT STOCKHOLM

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG SOM SOM SITTER I LEDANDE BEFATTNING

Att jobba modernt i takt med tiden är väsentligt för en organisations framgång. Att vara en Executive manager innebär många utmaningar. Ny teknik och innovation är en, att leda i förändring en annan. Till det krävs att förstå dina medarbetares drivkrafter såväl som att skapa mod.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

THABO MOTSIELOA

Har jobbat som programledare och journalist sedan 1994 med fokus på samhälle. Det i sin tur har lett till en framgångsrik karriär som moderator. Uppdragen har skiftat från opinionsbildning och debatt för arbetsmarknadens parter, workshops kring affärsprocesser för chefer inom IT bolag eller dito inom detaljhandel. ”En skicklig moderator hjälper talare att bli tydliga och konkreta i leveransen av sitt budskap. Hen sparrar talaren med frågor som ökar kunskapsinnehållet i anförandet och sätter gäster i spel med varandra. Att hitta sina nycklar och att få dem bekräftade ger oss dådkraft att anta livets utmaningar såväl privat som yrkesmässigt.” I det egna företagandet har Thabo arrangerat mer än 80 större publika events, byggt upp en av landets ledande kampsportsklubbar, skapat idrotten Allstyle samt drivit ’Club business provider’ och ’Sales Club’Med Thabos långa erfarenhet av intervjuer så vet han verkligen hur man får medlemmarna i en nätverksgrupp att dela med sig.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?