sv
sv
da

DESIGN THINKING

4 min

Design thinking har använts framgångsrikt av företag som Ericsson, IBM och Apple. Här berättar experten Karl-Magnus Möller hur metoden kan öka innovationsförmågan hos företag.

En februaridag i en förort till Istanbul för runt 6 år sedan fick Karl-Magnus Möller en aha-upplevelse. Efter att ha jobbat med Design Thinking under sex månader stod han nu ute hos en kund som en del av ett projekt för ett större industriföretag.

Uppdragsgivaren var säker på att problemet berodde på fel rutiner och processer hos kunden. Men väl på plats visade det sig att den “tydliga uppgiften” var långt ifrån så enkel.

– Kunden visade oss sin rigorösa testprocess och sina rutiner och det blev tydligt att hela förutsättningen för projektet var fel. Förutsättningarna och vad vi upplevde, såg och observerade ihop med siffror och statistik matchade inte.

Lösningen blev att gå tillbaka till uppdragsgivaren och förklara att det fanns mycket mer komplexitet än vad man tidigare trott och att man måste definiera om hela projektet.

– Det var då jag insåg att styrkan med Design Thinking.

Människoperspektiv

Karl-Magnus Möller har 22 års erfarenhet av utvecklingsarbete varav de senaste tio åren inom förändring och innovationsledning. 2011 var han med och introducerade Design Thinking på Ericsson för en utvecklingsorganisation på 5-6000 medarbetare.

Den stora skillnaden mellan Design Thinking och andra metoder, säger Möller, handlar mycket om en särskild inställning, en öppenhet och villighet att observera och testa sig fram.

– Det är viktigt att inte låsa in sig på lösningar för snabbt. Det handlar lika mycket om att hitta kreativa lösningar på problem som att identifiera komplexa problem att arbeta med, säger Möller.

Till stor del handlar det om att utveckla saker med människoperspektiv. Att hitta behov och sen testa dem.

– Jag brukar se det som mindset, processer och verktyg och metoder. Många lämnar ute mindset-delen men det är nog den jag tycker är viktigast.

Upplev och observera

Design Thinking passar framförallt bra för stora komplexa projekt och utmaningar där det inte alltid är tydligt från början vilka problem och lösningar man ska jobba med, säger Möller.

En viktig komponent är också att involvera den slutliga användaren och dennes behov genom hela processen inte bara i början eller på slutet.

Många företag vill inte lämna ifrån sig en produkt innan de är klara med den. Det finns en sårbarhet där att man inte alltid vet hur reaktionerna kommer bli, säger Möller.

– Man behöver gå utanför sina egna dörrar och observera, intervjua och förstå vilka det är man ska ta fram produkter till.

Identifiera behov

På så sätt kan Design Thinking hjälpa företag att upptäcka behov som inte varit tillgodosedda tidigare.

– Marknaden finns men man måste hitta nyckeln. Där har Design Thinking har sina stora styrkor. Man förstår och kan jobba med problemen på lite bredare front.

För bästa resultat kan man kombinera det med ett systemtänkande.

Det stora värdet är att man får in ett annat perspektiv och att de lösningar man får fram höjer kundnöjdheten.

Enkelt förklarat handlar det om att ha empati för de som ska använda produkten eller tjänsten, för att kunna ta fram lösningar som tillmötesgår dem.

Man ser hur situationen ser ut och sedan genererar man lösningar som man bygger och testar utan att inledningsvis spendera för mycket energi på dem. För att sedan få direkt feedback och repetera och förfina tills produkten eller tjänsten kan släppas, förklarar Möller.

– I grunden låter det enkelt men i praktiken utmanar det väldigt många organisationer i hur man arbetar i dag.