sv
sv
da

DISRUPTIVE LEADERSHIP OCH DU – LÄS AV FÖRÄNDRINGSTAKTEN I VÄRLDEN OCH IMPLEMENTERA INNOVATION I FÖRETAGET DU MED

6 min

1990 skrev en man vid namn Tom Peters artikeln ”Get Innovative or get dead” och årtionden senare skulle denna artikels träffsäkra titel ha större betydelse än vad Peters själv hade kunnat ana.