sv
sv
da

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP ÄR EXTRA VIKTIGT I EN VÄRLD MED ALLT SNABBARE FÖRÄNDRINGSTAKT

6 min

Alla chefer vill utveckla ett innovativt företagsklimat och se till att nya idéer föds, växer och adderar värde för både företaget och kunderna. Innovationsdrivande ledarskap är ett steg i den riktningen.

Per Malmberg, grundaren av Ledarskaparna, ett företag vars syfte är att utveckla ledningsgrupper, skrev en artikel där han uttrycker en tes som löd: de flesta företag kommer inte lyckas utveckla en innovativ kultur. Det går inte att undgå att undra om detta är något som är applicerbart på dagens företagsklimat.

När Per satte sina tankar på pränt menade han att anledningen till att de flesta företag inte kommer att lyckas utveckla en innovativ kultur är för att de saknar kunskapen och insikten om hur man når dit. I sin artikel skriver han att ”[…]innovation uppstår i kombinationen av nytänkande, mod, vision och handling.” Detta avslutar han med att lägga till att mer än vanligt ledarskap krävs för att vara kapabel till att leda en sådan organisation.

En fråga om överlevnad

Många företag talar idag om att implementera innovation och har förstått att detta är en avgörande faktor huruvida företaget kommer att utvecklas eller avvecklas. Innovationsdrivande ledarskap kan i slutändan komma att bli en överlevnadsfaktor – företag måste bli bättre på att vara i framkant om de vill behålla kunderna, och bidra till att kunderna utvecklas med dem, och inte förbi dem. Globaliseringen och vetskapen av vad som händer i världen, kombinerat med att det påverkar alla och envar, gör så att företagen måste agera – och komma med andra, innovativa lösningar.

Organisationen Institute for the Future i San Francisco, arbetar med framtidsforskning och kallar detta fenomen för VUCA world.

VUCA world

Vuca world innebär i stora drag att förändringarna idag sker i en allt snabbare takt. Detta i sin tur gör det svårare för företag att förutse vad som kommer att hända. Som en följd av detta, lämnas cheferna och ledningen med en massa valmöjligheter och meningen ”fler valmöjligheter är alltid bättre” får helt plötsligt sig en törn. En amerikansk studie, driven av Sheena Iyengar, analyserar vad som händer med kunder om de har fler valmöjligheter. De har kommit fram till att ju fler valmöjligheter, desto vanligare är det att välja att inte fatta något beslut alls.

Sylt ångest studien

Studien, “The Art of Choosing,”, eller Sylt ångest studien som många lite så där vitsigt kallar den, undersöker människans förmåga att fatta beslut när den ställs inför valmöjligheter. Experimentet utfördes i en livsmedelsbutik och gick ut på att låta kunderna provsmaka nya sylter. Vid första testtillfället dukades sex olika sylter upp. Vid andra tillfället, 24 olika sylt smaker. Det visade sig att ju fler sylter som var erbjudna, desto fler kunder stannade till vid bordet för att smaka men desto färre valde att faktiskt köpa någon sylt. Vid första tillfället hade 30 procent köpt en burk, vid andra tillfället (när det fanns fler smaker att välja mellan) bara en procent. Detta är ett av flera exempel på att ju fler valmöjligheter, desto vanligare är det att välja att inte fatta något beslut alls. Samma experiment visade också att de som haft fler alternativ att välja mellan, och köpt en burk sylt, var mindre nöjda med sitt val i efterhand än de som enbart haft sex alternativ.

Sylt ångest studien banar väg för hur innovationsdrivande ledarskap bör förhålla sig gentemot den snabba förändringstakten som sker idag och de konstanta valmöjligheterna som människan ställs inför. Se till att förbli konsekvent och se över vad företaget erbjuder – kvalitet är i slutändan alltid bättre än kvantitet.

Med innovationsdrivande ledarskap förblir företaget målinriktat och relevant och har större chans att överleva i dagens företagsklimat.

Allting börjar med bra ledarskap

Även om, som namnet avslöjar, innovationsdrivande ledarskap, handlar om nytänkande, och nytänkande förknippas oftast med kreativitet, så bör kreativiteten ses endast som en delmängd av det hela. Innovationsdrivande ledarskap är väldigt mycket handling. Sätt igång hjärtverksamheten och låt tanken bli handling. Både internt och mot kunden. Vill man utveckla en innovativ kultur så måste en kulturförändring vara första steget.

Så var inte rädd för att genomgå de förändringar som krävs. Förbli modern och relevant genom att konstant arbeta mot att utvecklas framåt. Företaget riskerar då inte att hamna på efterkälke.

Innovationsdrivande ledarskapet bidrar till en innovativ företagskultur, vilket är en viktig faktor när man vill dra till sig framtida medarbetare. Medarbetare väljer idag att gå till företag där det finns utrymme för personlig utveckling och en sysselsättning som skänker mening i vardagen.

Innovationsdrivande ledarskap innebär att du som chef måste kunna ha förmågan att prioritera och implementera strategiska beslut på ett sätt som främjar nytänkande och mod hos medarbetare. Det är din uppgift att få dem att förstå helheten och den långsiktiga planen. Engagera medarbetarna så att de själva utvecklar nya lösningar och idéer. För det är precis som Per skrev, att innovation uppstår i kombination av nytänkande, mod, vision och handling. Allting börjar med implementering av innovationsdrivande ledarskap i företaget. Och det i sin tur börjar med dig som chef.