sv
sv
da

”JU MER DU BOTTNAR I DIG SJÄLV, DESTO BÄTTRE CHEF KAN DU BLI”

5 min

Inom stora organisationer kan det vara svårt att hitta ett tydligt ledarskap. Att bottna i sig själv, kommunicera och skapa motiverande grupper blir centralt för en lyckad chef.


Jag brukar säga att det roligaste med att vara chef och ledare är att få ”hävstång” för det man vill åstadkomma själv. Tillsammans med andra kan man göra så mycket mer!

Tre viktiga egenskaper för bra ledarskap

Det finns ett par nyckeldrag för att bli en bra chef och ledare, menar Laura Hartman. Till att börja med ska man fundera på vad man kan ta reda på om sig själv i sin nya roll.

– Jag tror att ju mer du bottnar i dig själv, desto bättre chef och ledare kan du bli. Därför har jag alltid försökt ägna en hel del tid åt att reflektera över mitt eget beteende i olika situationer och dra lärdom av det.

Att ta in vad dina medarbetare har att säga är en annan viktig komponent i ett välfungerande ledarskap. Som chef är det viktigt att komma ihåg att man inte måste sitta på alla svar, berättar Hartman.

– Det är svårt, och som ny chef trodde jag nog att jag förväntades ha alla svaren. Men börjar man leverera svaren, gynnar man inte människors eget tänkande. Inte heller tar man vara på alla andras kompetens på bästa sätt.

Att arbeta i en grupp med högpresterande individer kan lätt göra att ambitionen rusar iväg. Medarbetare dyker upp på arbetet trots sjukdom, eller svarar på mail sent in på småtimmarna. Föregå här med gott exempel så att resultaten blir långsiktiga, säger Hartman.

– En trött, sliten och grinig chef mår ingen bra av. Jag har alltid jobbat med medarbetare som ställer höga krav på sig själva, då är det viktigt att de inte stressas ytterligare av en chef som skickar mail i tid och otid, eller som ”heroiskt” dyker upp på jobbet förkyld och febrig.

Tiden räcker inte alltid till

Alla tips och råd kring ledarskap kan låta bra i teorin, men är desto mer problematiska att implementera i det praktiska arbetet. Tiden räcker ofta inte till för chefer att ägna sig åt ett ledarskap som inkluderar samtal med medarbetare och närvaro på olika avdelningar. Deras tid går istället åt till möten och administrativa uppgifter, något som många upplever vara frustrerande, säger Laura Hartman.

– Vi har byggt upp ett komplext system där det sammantagna antalet mål, planer, uppföljningar, mätningar, återrapporteringar blir tung. Därför behövs ett helhetsgrepp om styrning och ledning så att hela systemet kan ställa om. En enskild chef kan inte rensa kalendern och ändra på detta själv.

Att leda stora organisationer, där beslut fattas långt ifrån de anställda i vad som kan uppfattas som snigelfart, kan upplevas som svårt. Under sin tid i högsta ledningen för Försäkringskassan arbetade Laura Hartman intensivt med just den frågan.

– Vi arbetade hårt för att förenkla styrningen och skapa snabbare processer. Ju mindre man talar om uppifrån exakt vad som ska göras på golvet, ju mer handlingsutrymme som ges till avdelningar, enheter, enskilda medarbetare, desto mindre blir problemet med sega processer.

Ibland kan arbetet vara beroende av utredningar, lagar och förordningar när man arbetar inom offentlig sektor. Här blir kommunikation extra viktig.

– Sedan finns förstås alltid beslut som måste ta sin tid. Förklarar man detta till sina medarbetare och gör dem delaktiga i att hantera det faktum att det tar tid brukar det gå bra ändå. ”Hur löser vi detta på bästa sätt, tycker du?” Då brukar frustrationen inte ta över.

Framtidens ledarskap

Med en förändringsbenägen arbetsmarknad, nya digitala utmaningar och nya sätt att se på företagande blir frågan många ställer sig ”hur kommer framtidens ledare se ut?”. Laura Hartman listar de viktigaste förmågorna hos framtidens ledare.

– Förmågan att bygga tillitsfulla relationer, både individuellt och i grupp. Förmågan att främja dialog, så att man kan leda förståelsen för uppdraget. Förmågan att skapa effektiva team och få dem, liksom enskilda medarbetare, att ta ansvar och bli medledare. Förmågan att lyssna. När medarbetarna får handlingsutrymme kommer de att komma på massor av förbättringsförslag. Chefens uppgift då är att agera på dessa förslag, föra dem vidare om man inte sitter på lösningen själv. Alltså att vara en problemlösare, snarare än den som fördelar arbete och kontrollerar att det blir gjort!