sv
sv
da

Network director LILLEMOR PERSSON

Executive Management Malmö

Att jobba modernt i takt med tiden är väsentligt för en organisations framgång. Att vara en Executive manager innebär många utmaningar. Ny teknik och innovation är en, att leda i förändring en annan. Till det krävs att förstå dina medarbetares drivkrafter såväl som att skapa mod.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen. 

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

LILLEMOR PERSSON

Lillemor Persson har mer än 30 års erfar- enhet inom ledarskap, affärs- och verksamhetsutveckling inom organisationer som har en uttalad ambition att ständigt förbättras och nå en hållbar tillväxt över tid.

Hon har jobbat såväl strategiskt som operativt i egna start-ups och som konsult i en mängd olika branscher och har nära samarbete med allt ifrån små företag i mogna branscher till stora globala koncerner som bryter mark, med ny teknologi, på en världsmarknad. Hon designar och faciliterar workshops och längre ledarskapsprogram samt utbildar på IHM Business School, Malmö, inom affärsmannaskap och projektmetodik.