sv
sv
da

Network director GUNILLA LUNDQVIST

Executive Management C-level

Executive Management vår grupp för toppchefer inom näringslivet på c-level. Denna grupp är en cross functional grupp för dig som sitter i högsta ledningsgruppen. Gruppen innehåller de mest attraktiva och kändaste ”varumärken”.

Executive Management är en nätverksgrupp där deltagarna har övergripande synsätt och helhetsyn för verksamheterna.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen. 

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

GUNILLA LUNDQVIST

Gunilla Lundqvist har över 25 års erfarenhet av marknadsföring, kommunikation och varumärkesbyggande i ledande positioner samt 30 års erfarenhet av IT/TECH-branschen. Som nätverksledare har hon drivit professionella nätverksgrupper för chefer och ledare under 6 år, med fler än 250 planerade och faciliterade möten på olika tema. Under 17 avsnitt drev Gunilla ledarskapspodden ”Like a boss” där hon även var programledare. I sin profession som chef för rmarknadskommunikation har hon varit delaktig i stora varumärkessammanslagningar såsom Compag/Digital, Compaq/HP, HP/EDS m fl.
Det arbetet omfattade både extern marknadsföring såväl som intern kommunikation. Allt från kriskommunikation till att sätta nya varumärkesstrategier, hållbarhetskommunikation, outsourcing och insourcing av leverantörer och employer branding, för att nämna några. Som föreläsare brukar Gunilla prata inom områden som budskapsformulering, att lyckas med att sälja in sina idéer, ditt personliga varumärke, effektiva ledningsgrupper & team och vikten av ett enkelt formulerat visions&värdering underlag.