sv
sv
da

Network director FREDRIK WALLSTRÖM

Executive Management Stockholm

Denna grupp är för chefer och ledare i högre befattning med inriktning på förändringsledning, digitalisering och utvecklande organisationer i ett snabbrörlig omvärld.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen. 

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhets inlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

FREDRIK WALLSTRÖM

Fredrik är utbildad socionom och jobbar idag som Socialdirektör, Förvaltningschef och sitter i kommunledningsgruppen. Han har också jobbat inom privata näringslivet i ledande positioner där han bland annat börsnoterade ett startupföretag och jobbade med kapitalanskaffning.