sv
sv
da

Network director JAN BLOMSTRÖM

Offentligt Ledarskap för mellanchefer

Ett modernt ledarskap i föränderligt samhälle är en kritisk framgångsfaktor för offentlig verksamhet. Att skapa förutsättningar för fokus, mod och rörlighet utifrån förändliga behov är bara några utmaningarna i en allt mer digitaliserad värld.

F5 Nätverk för ledare erbjuder nu nätverksgrupper för dig som offentlig ledare som vill vara uppdaterad både strategiskt och praktiskt. Du får de bästa modellerna och våra konkreta ”best practices” varvade med egna erfarenheter och reflektioner. Ibland har vi spännande gästföreläsare och allt sker under professionell ledning.

Tillsammans med andra omsätter vi nya kunskaper till konkreta steg i din egen organisation. En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum fyllt med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

JAN BLOMSTRÖM

Jan är affärspsykolog och grundare av Prolead ledarstöd AB. Han driver Proleadpodden och är författare till flertalet böcker. Efter 25 år i branschen besitter han stor insikt kring de utmaningar och spelregler du möter som chef och ledare.

Hans passion är att talangaccelerera arbetslivet, där ledarskapet är kraftfullt, verksamheten resultatinriktad och arbetssätten inkluderande och hållbara.