sv
sv
da

NUDGING SOM METOD FÖR EN BÄTTRE FÖRETAGSMILJÖ

5 min

Richard Thalers forskning om hur en liten knuff kan påverka beteende i rätt riktning gav honom Nobelpriset i ekonomi i höstas. Nudging, eller knuffning som den svenska termen lyder kan, om använt rätt, effektivisera ditt ledarskap.

Richard H Thalers forskning slog ned som en meteorit när den introducerades och med det ritade om den beteendeekonomiska kartan vi en gång kände till. Något som även har fått oss att förstå att vi inte är de rationella och kloka människor som vi tidigare trott.

Besluten vi fattar är inte alltid så genomtänkta utan mycket av dem är något som går på rutin eller impuls. Vi är känslomässigt styrda varelser, ogillar när vi har fel och är mästare på att prokrastinerar. Med andra ord så behöver vi hjälp att ta de kloka beslut vi vill ta.

Thalers forskning har implementerats i långt över 100 länders beteendeekonomiska policyer, där 51 länder har utvecklat centralt ledda, politiska initiativ påverkade av beteendevetenskap.

Till exempel så har köpet av grön el ökat från 7 till 70 procent i Tyskland genom att ändra en förinställning. I Los Angeles och Boston har antibiotikaförskrivningen minskat med 20 procent med hjälp av smarta formuleringar. Och i Sverige har man genom att reformera tallriksstorlek minskat matsvinnet med 20 procent.

Fokus har lagts på miljön och en mer hållbar värld, vilket också är något svenskägda Renault har tagit efter genom att ha implementerat allt fler laddstationer och specifika underhållskrav för eldrivna bilar och hängivet knuffat för hållbara transporter. Men nu ser man även över hur knuffar kan implementeras på ekonomisk och social hållbarhet.

Katharina Paoli, vd på A Win Win World, en global plattform för en hållbar framtid, håller på med en pilotstudie kring nudging och menar på att chefer kan jobba med nudging som verktyg i sin verksamhet. Och även nudga sitt eget ledarskap.

Börja knuffas

Att implementera små knuffar i företaget kan i framtiden göra stor skillnad för effektiviseringen. Vi listar tre exempel som du kan låta dig inspireras av.

En knuff för mer flextid

Du vill få dina medarbetare att arbeta flextid för att minska personalomsättningen, öka engagemanget och bli en mer attraktiv arbetsplats men vet inte riktigt var du ska börja. Ta hjälp av nudging, vilket i det här fallet innebär att du t.ex. ändrar förinställningen i kalendern och markerar 9–17 som tillgänglig mötestid. Detta gör så att dina medarbetare knuffas till att undvika tidiga och sena möten och gör dem mer öppna för flextider.

En knuff för andra värderingar

Vill du stärka företagskulturen och öka prestationen så börja med att se över ert gemensamma språk och vokabulär. Sjukvårdsorganisationen SSM Health till exempel, gjorde detta genom att införa en icke-våldspräglad språkpolicy. Vilket i praktiken innebar att cheferna uppmanade sina medarbetare att byta ut ord som ”slå våra konkurrenter” till att ”växa snabbare”, ”attackera problem” till att ”hantera problem”. Det är föga känt att individer som subtilt utsätts för ord som associeras med prestation (t.ex. vinna, uppnå, lyckas, bemästra) förbättrar sin prestation och dubblerar sin motivation. Använder sig ditt företag av rätt språkpolicy – om inte – knuffa för det!

En knuff för jämställdhet

Varför inte börja med nudging redan innan din anställd har blivit en anställd och bidra till att minska lönegapet mellan dina kvinnliga och manliga anställda? En undersökning som organisationen Saco genomförde visar att kvinnor är mindre benägna att förhandla sin lön, men när de gör det på uppdrag av någon annan är de minst lika framgångsrika som männen. Så börja med att ange i t.ex. jobbannonser att lönen är förhandlingsbar för att inspirera kvinnliga sökande att löneförhandla och på så sätt bidra till en mer jämställd lön mellan könen.

Beteende viktigt att hålla kolla på vid nudging

Faktorer som påverkar vårt beteende är många, så inför varje nudge gör sig chefer bäst i att göra en beteendeanalys för att på så sätt fastställa vad som fungerar för företaget och dess medarbetare. Richard H. Thaler betonar i sin forskning vikten av att identifiera behovet och välja en nudge efter det för att sedan testa den i liten skala innan man genomför den i större skala. Nudgar är kontextberoende och det bästa med dem är att de är till för att experimenteras med. Så varför inte börja litet som Thaler föreslår?

Ta t.ex. hjälp av en applikation på nätet som gör det möjlig för dig att installera ett varnande popup-fönster som dyker upp när medarbetarna skickar ett mail efter ordinarie arbetstid. Detta lilla digitalt verktyg kommer att knuffa medarbetarna i en riktning som gör så att de känner sig mindre pressade att jobba övertid. En liten lukrativ knuff som gynnar alla inom företaget.