Don't be alone
be inspired

Vårt mål är att hjälpa chefer och ledare genom att sätta samman välmatchade nätverksgrupper med teman inom till exempel ledarskap, innovation, motivation och drivkrafter, customer experience och andra intressanta och aktuella ämnen.

Idag ingår över 2500 beslutsfattare från olika branscher och yrken i F5:s nätverksgrupper.

Vår övertygelse är att tillsammans blir man smartare och snabbare. Genom att delta i en väl sammansatt tankesmedja med ett tydligt tema, agenda och nätverksledare/facilitator, så vet vi att du både kan ge och få nya perspektiv, kunskap och verktyg. En nätverksgrupp består av 25-30 chefer och ledare från olika branscher och yrken. Ledare som både kompletterar och matchar varandra i erfarenhet och ambitionsnivå. Matchningen gör vi för att främja mångfald och gruppdynamik. Alla våra nätverk leds av erfarna facilatorer och ibland gästas nätverksmötena av kunniga och inspirerande gästföreläsare för att ge ny kunskap till diskussionerna.

F5 Nätverk för ledare skapar en plattform där man delar kunskap som utgår från verkligheten - som den ser ut i dag och i morgon - och inte från gårdagens läroböcker. Värdet ligger i erfarenhets- och kunskapsutbytet som ger inspiration, reflektion och nya insikter.

Logga in om du har ett konto

Logga in om du har ett konto

Välkommen tillbaka

Jag har glömt mitt lösenord

Skapa en profil och kom igång ...

Sssssch, nytt lösenord är på väg. Kolla din e-post.

Tillbaka till inloggning