Courageous Leadership

Nätverket kommer att cirkulera kring hur modigt ledarskap driver ett företag framåt och varför det är av stor vikt att applicera det för att du och ditt företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Framtidens Ledarskap

Nätverket vänder sig till ledare som är trötta på det gamla sättet att driva saker på och är redo att ta farväl av förlegade ärvda ledarskap och välkomna verktyg och metoder som driver utvecklingen framåt. Utmaningen kommer att vila på just detta – att inte längre luta dig på det du har, utan våga forma det nya.

Framtidens Ledarskap - Inspiring Women

Spelplanen för ledarskap har förändrats och företag kommer till större insikt om att det inte går att leda som man en gång har gjort. Framtidens ledarskap definieras av ett autentiskt ledarskap, och med ett autentiskt ledarskap kommer förtroende. Ett nätverk gjort av, och för, inspirerande kvinnor.

Innovativt Ledarskap

Nätverksarbetet äger rum i spänningsfältet mellan inspiration och praktik, där vi löpande arbetar med innovativt ledarskap på olika nivåer.

Innovativt Ledarskap 2

Nätverksarbetet äger rum i spänningsfältet mellan inspiration och praktik, där vi löpande arbetar med innovativt ledarskap på olika nivåer.

Transformativt Ledarskap

Organisationer idag behöver självgående och lojala team. En förutsättning för det är att motivation kommer inifrån medarbetarna själva. Detta föds ur det transformativa ledarskapet, där lärande och utveckling står i fokus.

Logga in om du har ett konto

Logga in om du har ett konto

Välkommen tillbaka

Jag har glömt mitt lösenord

Skapa en profil och kom igång ...

Sssssch, nytt lösenord är på väg. Kolla din e-post.

Tillbaka till inloggning