Courageous Leadership
Ledare ska våga gå först, trampa upp stigen och skapa ett följarskap. Som företagsledare ska du skapa mod hos dina medarbetare och uppmuntra dem till att ta steget ut från sin trygga sfär. Modigt ledarskap innebär att du som chef kan och vill ta tag i det som behöver göras istället för att vänta på att medarbetarna tvingar dig till handling. Modiga chefer tar initiativ och handlar på eget bevåg och skapar på så sätt en trygg arbetsmiljö för både sig själva och sina medarbetare.

Detta nätverk vänder sig till dig som står redo att nudgea medarbetarna till obehag och på så sätt trigga igång deras mod. Du som chef behöver ha mod för att våga vara tydlig, för att våga sätta ned foten och för att våga säga ja och nej. Detta gör dig inte enbart till en bättre ledare, utan ökar även din innovationsförmåga i den mån att du kommer att våga testa, våga misslyckas men framförallt våga tänka i nya banor. Det som utmärker en bra ledare från en dålig, är konsten att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig tillräckligt inspirerade av ditt modiga ledarskap att de själva ser sig om för att få utlopp för sitt. Under nätverket kommer vi att ta upp varför det är på det sättet.

Alla deltagare blir även försedda med verktyg som ger dem en djupare förståelse i hur modet av innovation och handling hänger ihop.
Network Director
Håkan Ozan är nätverksdirektör för nätverket. Som Head of Innovation Advisory på KPMG så är Håkan med och bygger upp ett helt nytt affärsområde globalt på KPMG. Det är en utmaning som kräver tuffa och modiga beslut. Många gånger måste de fattas på bristfällig information om marknaden – något som ofta kallas för ”entrepreneurial management”.

Håkan har otaliga gånger fått ge sig i kamp med både det goda och onda med modigt ledarskap. Som flerfaldig entreprenör, affärsledare, forskare, internationell CIO och som världsmästare och professionell utövare av kampsport så har hela livet präglats av detta.

Håkan har 25 år av entreprenörskap bakom sig med både mycket och mindre framgångsrika satsningar, men också många år som forskningsdirektör, ledare och senior innovationsrådgivare inom området ”innovation management”. Han blandar gedigen kunskapsuppbyggnad med mångårig erfarenhet i sin roll som nätverksdirektör. Han är också aktiv utbildare och föreläsare inom modernt ledarskap, med ett flertal böcker och forskningsartiklar i sin ryggsäck.

TEMAN

Vanligt förekommande teman som ökar förståelse och kompetens i gruppen kan vara Experience Management/CX, Innovationsledning, Förändringsledning och AI/tech i ledarskapsperspektiv.

KOMPETENS I NÄTVERKET

Medlemmarna i din nätverksgrupp har alla erfarenhet av ledarskap. Det ger dig möjlighet att få del av andras syn på dina tankar, utmaningar och idéer.

NÄTVERKSDIREKTÖR/FACILITATOR

Alla våra nätverk har en nätverksdirektör som med sin professionella erfarenhet anger riktningen, planerar möten, faciliterar diskussionerna och skapar förutsättningar för en bra tankesmedja.

INSPEL OCH INSPIRATION

Varje nätverksmöte är byggt runt ett tema och ett inspel som sätter igång samtalen. Det ger dig nya perspektiv på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara en extern gäst eller en deltagare i gruppen.

NÄTVERKSMÖTEN

Ett professionellt nätverk handlar om att skapa relationer för kompetens och erfarenhetsutbyte. Därför fortsätter nätverksgruppen över tid och nya medlemmar rekryteras in vid behov. Medlemskapet kan förnyas varje period och en period är 4-5 möten.

VÄRDET

Nätverksdirektören och medlemmarna omsätter tillsammans kvällens tema till konkreta verktyg eller insikter att använda i din vardag. Med nya tankar kan du bli mer effektiv, spara tid och skapa än mer motivation och innovation.

Logga in om du har ett konto

Logga in om du har ett konto

Välkommen tillbaka

Jag har glömt mitt lösenord

Skapa en profil och kom igång ...

Sssssch, nytt lösenord är på väg. Kolla din e-post.

Tillbaka till inloggning