Framtidens Ledarskap - Inspiring Women
Samhället idag präglas av en ständig ström av information, kapital och kommunikation. Vår förmåga till öppenhet ställs på sin spets. Vi befinner oss i ett paradigmskifte; från informationsåldern till nätverkssamhället. Den kan definieras genom högre osäkerhet, föränderlighet, komplexitet och mångtydighet.

Spelplanen för ledarskap har förändrats och företag kommer till större insikt om att det inte går att leda som man en gång har gjort. Ledarskap tidigare innebar att leda genom makt över andra. Framtidens ledarskap handlar om att leda med makt över sig själv.

Under nätverksträffarna kommer vi att jobba med hur vi lär oss att leda oss själva, för att kunna leda våra företag in i framtiden. Vi kommer gå från det helt stora perspektivet till det personliga ledarskapet genom att fokusera på fem superförmågor som varje människa besitter: Medkänsla, öppenhet, värderingsstyrning,
perspektivtagande och meningsskapande.

Nätverket är ett tillfälle att sparra med andra kvinnliga chefer som står inför samma ledarskapsutmaningar som du. Syftet är att vi gemensamt gör varandra till ännu bättre ledare. Det gör vi genom att kombinera professionell inspiration och deltagarnas egna erfarenheter. Både de bra, och de mindre bra.
Network Director
Pamela von Sabljar Med 20 års erfarenhet av beteendevetenskap, ledarskap och personlig utveckling, gör sig Pamela von Sabljar, utdelare av positiva käftsmällar, utmärkt som nätverksdirektör för Framtidens Ledarskap - Inspiring Women. Genom sina nationella och internationella föreläsningar och utbildningar har hon inspirerat och motiverat tiotusentals, och kön sträcker sig lång för att få höra henne tala.

Pamela återkommer konstant till varför självledarskap är en metod som du, inte enbart som chef, men som person, också borde anamma och hur du är nyckeln till en mer hållbar global förändring. Med sin skånska, lena stämma, paketerat i nyanser av äkthet och nyfikenhet, drivs hon av att tala om för företag hur de kan nå sin fulla potential genom att med öppenhet lyssna för att förstå.

Pamela är även medgrundare till ledarskapsprogrammet Unfold Transformation som erbjuder ledarskapsutbildning och kurser i avancerad självkännedom. Som nätverksdirektör ser hon framemot att dela med sig av sin erfarenhet, vara med och bygga upp nätverket från grunden och skapa möten i nätverket där medlemmarna får vara med och styra.

Co-creation

Inget team besitter all relevant kunskap. Därför är samarbete avgörande för att lyckas och vi tror på att co-creation, eller samskapelse, är nyckeln till nya idéer.

Konkret effekt

Målet för varje nätverksmöte är att du utvecklar dina kompetenser och får nya konkreta verktyg med dig hem, som du kan använda i ditt dagliga arbete för att skapa mer värde till företaget.

Facilitering

Varje grupp leds av en network director som har kunskap om din bransch, dina utmaningar och möjligheter. Därmed kan vi garantera en hög nivå på innehållet och en kraftfull effekt.

HELHETSUPPLEVELSE

Varje möte är skräddarsytt - så att både omgivningen, mat, vin, och gäster samt upplägget är planerat i minsta detalj. Från att våra medlemmar kommer in genom dörren tills att de går igen.

4 Möten

Ditt medlemskap inkluderar 4 möten per säsong. Vi fokuserar på helhetsupplevelsen så att förutsättningarna för att inspirera dig och resten av nätverket är optimala.

Inspiration Utifrån

Vår utgångspunkt ligger i begreppen aktualitet och effekt. För att leva upp till detta bjuder vi in externa inspirationskällor från samma bransch som nätverket.

Logga in om du har ett konto

Logga in om du har ett konto

Välkommen tillbaka

Jag har glömt mitt lösenord

Skapa en profil och kom igång ...

Sssssch, nytt lösenord är på väg. Kolla din e-post.

Tillbaka till inloggning