Framtidens Ledarskap - Inspiring Women
Samhället idag präglas av en ständig ström av information, kapital och kommunikation. Vår förmåga till öppenhet ställs på sin spets. Vi befinner oss i ett paradigmskifte; från informationsåldern till nätverkssamhället. Den kan definieras genom högre osäkerhet, föränderlighet, komplexitet och mångtydighet.

Spelplanen för ledarskap har förändrats och företag kommer till större insikt om att det inte går att leda som man en gång har gjort. Ledarskap tidigare innebar att leda genom makt över andra. Framtidens ledarskap handlar om att leda med makt över sig själv.

Under nätverksträffarna kommer vi att jobba med hur vi lär oss att leda oss själva, för att kunna leda våra företag in i framtiden. Vi kommer gå från det helt stora perspektivet till det personliga ledarskapet genom att fokusera på fem superförmågor som varje människa besitter: Medkänsla, öppenhet, värderingsstyrning,
perspektivtagande och meningsskapande.

Nätverket är ett tillfälle att sparra med andra kvinnliga chefer som står inför samma ledarskapsutmaningar som du. Syftet är att vi gemensamt gör varandra till ännu bättre ledare. Det gör vi genom att kombinera professionell inspiration och deltagarnas egna erfarenheter. Både de bra, och de mindre bra.
Network Director
Pamela von Sabljar Med 20 års erfarenhet av beteendevetenskap, ledarskap och personlig utveckling, gör sig Pamela von Sabljar, utdelare av positiva käftsmällar, utmärkt som nätverksdirektör för Framtidens Ledarskap - Inspiring Women. Genom sina nationella och internationella föreläsningar och utbildningar har hon inspirerat och motiverat tiotusentals, och kön sträcker sig lång för att få höra henne tala.

Pamela återkommer konstant till varför självledarskap är en metod som du, inte enbart som chef, men som person, också borde anamma och hur du är nyckeln till en mer hållbar global förändring. Med sin skånska, lena stämma, paketerat i nyanser av äkthet och nyfikenhet, drivs hon av att tala om för företag hur de kan nå sin fulla potential genom att med öppenhet lyssna för att förstå.

Pamela är även medgrundare till ledarskapsprogrammet Unfold Transformation som erbjuder ledarskapsutbildning och kurser i avancerad självkännedom. Som nätverksdirektör ser hon framemot att dela med sig av sin erfarenhet, vara med och bygga upp nätverket från grunden och skapa möten i nätverket där medlemmarna får vara med och styra.

TEMAN

Vanligt förekommande teman som ökar förståelse och kompetens i gruppen kan vara Experience Management/CX, Innovationsledning, Förändringsledning och AI/tech i ledarskapsperspektiv.

KOMPETENS I NÄTVERKET

Medlemmarna i din nätverksgrupp har alla erfarenhet av ledarskap. Det ger dig möjlighet att få del av andras syn på dina tankar, utmaningar och idéer.

NÄTVERKSDIREKTÖR/FACILITATOR

Alla våra nätverk har en nätverksdirektör som med sin professionella erfarenhet anger riktningen, planerar möten, faciliterar diskussionerna och skapar förutsättningar för en bra tankesmedja.

INSPEL OCH INSPIRATION

Varje nätverksmöte är byggt runt ett tema och ett inspel som sätter igång samtalen. Det ger dig nya perspektiv på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara en extern gäst eller en deltagare i gruppen.

NÄTVERKSMÖTEN

Ett professionellt nätverk handlar om att skapa relationer för kompetens och erfarenhetsutbyte. Därför fortsätter nätverksgruppen över tid och nya medlemmar rekryteras in vid behov. Medlemskapet kan förnyas varje period och en period är 4-5 möten.

VÄRDET

Nätverksdirektören och medlemmarna omsätter tillsammans kvällens tema till konkreta verktyg eller insikter att använda i din vardag. Med nya tankar kan du bli mer effektiv, spara tid och skapa än mer motivation och innovation.

Logga in om du har ett konto

Logga in om du har ett konto

Välkommen tillbaka

Jag har glömt mitt lösenord

Skapa en profil och kom igång ...

Sssssch, nytt lösenord är på väg. Kolla din e-post.

Tillbaka till inloggning