Framtidens Ledarskap
Allt händer fort idag, jättefort. Chefer och ledare måste klara av att hänga med i framkant oavsett vilket område det är. Man behöver också omsätta ny kunskap och forma det till något som ger ett värde i den egna organisationen. När fler ser samma fenomen, kan vi ge olika svar på vad effekten kan bli. Vi blir lite smartare genom att reflektera tillsammans. Vi på F5 Nätverk för ledare har lärt oss att en väl ihopsatt tankesmedja med tydlig inriktning och agenda, gör det möjligt att utmana och inspirera varandra.

Varje nätverksgrupp faciliteras av en erfaren facilitator som har relevansför nätverkets inriktning. Till vissa möten kommer externa gästföreläsare med expertkunskap för att ge inspiration till samtalen, men jag kan inte nog lägga tyngd bakom att det främst är medlemmarna i tankesmedjan som utvecklar varandra.
Network Director
Jonas Friberg Jonas Friberg har ledarerfarenhet både direkt och via andra. Har lett såväl små som stora verksamheter. Har arbetat strategiskt,
taktiskt och operativt inom näringsliv såväl som offentlig verksamhet och NGO:s.
Ett genuint intresse för människor. Hans mission är att alltid lära av och utvecklas tillsammans med vänner, kollegor, kunder
och samhället omkring honom. Mänskliga möten driver honom och har lett fler än 300 nätverksmöten. Med Gunilla har han varit
programledare för en podd.

TEMAN

Vanligt förekommande teman som ökar förståelse och kompetens i gruppen kan vara Experience Management/CX, Innovationsledning, Förändringsledning och AI/tech i ledarskapsperspektiv.

KOMPETENS I NÄTVERKET

Medlemmarna i din nätverksgrupp har alla erfarenhet av ledarskap. Det ger dig möjlighet att få del av andras syn på dina tankar, utmaningar och idéer.

NÄTVERKSDIREKTÖR/FACILITATOR

Alla våra nätverk har en nätverksdirektör som med sin professionella erfarenhet anger riktningen, planerar möten, faciliterar diskussionerna och skapar förutsättningar för en bra tankesmedja.

INSPEL OCH INSPIRATION

Varje nätverksmöte är byggt runt ett tema och ett inspel som sätter igång samtalen. Det ger dig nya perspektiv på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara en extern gäst eller en deltagare i gruppen.

NÄTVERKSMÖTEN

Ett professionellt nätverk handlar om att skapa relationer för kompetens och erfarenhetsutbyte. Därför fortsätter nätverksgruppen över tid och nya medlemmar rekryteras in vid behov. Medlemskapet kan förnyas varje period och en period är 4-5 möten.

VÄRDET

Nätverksdirektören och medlemmarna omsätter tillsammans kvällens tema till konkreta verktyg eller insikter att använda i din vardag. Med nya tankar kan du bli mer effektiv, spara tid och skapa än mer motivation och innovation.

Logga in om du har ett konto

Logga in om du har ett konto

Välkommen tillbaka

Jag har glömt mitt lösenord

Skapa en profil och kom igång ...

Sssssch, nytt lösenord är på väg. Kolla din e-post.

Tillbaka till inloggning