Å - INAKTIV - Innovativt Ledarskap
Kreativitet och innovation är det som skiljer enastående samarbeten från medelmåttiga. De mest framgångsrika företagen är beroende av resursfulla medarbetare som tänker utanför ramarna och skapar nya spännande produkter och tjänster.
Frågan är hur vi kan inkorporera ett relativt abstrakt koncept som innovation i våra organisationer? Kan vi verkligen lyckas med att få medarbetare såväl som ledare och ledarskapssystem till att vara mer kreativa?
Svaret är ja! Genom att studera företag såsom Pixar, Microsoft, Zappos och Netflix, kan vi rent faktiskt lära oss hur vi kan arbeta med innovation och kreativitet på en organisatorisk nivå.
Målet med nätverket är att hjälpa ambitiösa ledare till att arbeta strukturerat och effektivt med innovation. Tillsammans skapar vi ett forum där vi kan fördjupa oss i kreativitetens mekanik och dela med oss av vår kunskap. Vi kommer att arbeta med innovation ur ett digitalt perspektiv, men även ur ett ledarskapsperspektiv då vi studerar tänkesätt och motivation. Som medlem i nätverket får du verktyg till att arbeta strukturerat med innovation, samt till att mer effektivt inspirera dina medarbetare.
Network Director
Håkan Ozan är nätverksdirektör för nätverket. Som Head of Innovation Advisory på KPMG så är Håkan med och bygger upp ett helt nytt affärsområde globalt på KPMG. Det är en utmaning som kräver tuffa och modiga beslut. Många gånger måste de fattas på bristfällig information om marknaden – något som ofta kallas för ”entrepreneurial management”.

Håkan har otaliga gånger fått ge sig i kamp med både det goda och onda med modigt ledarskap. Som flerfaldig entreprenör, affärsledare, forskare, internationell CIO och som världsmästare och professionell utövare av kampsport så har hela livet präglats av detta.

Håkan har 25 år av entreprenörskap bakom sig med både mycket och mindre framgångsrika satsningar, men också många år som forskningsdirektör, ledare och senior innovationsrådgivare inom området ”innovation management”. Han blandar gedigen kunskapsuppbyggnad med mångårig erfarenhet i sin roll som nätverksdirektör. Han är också aktiv utbildare och föreläsare inom modernt ledarskap, med ett flertal böcker och forskningsartiklar i sin ryggsäck.

TEMAN

Vanligt förekommande teman som ökar förståelse och kompetens i gruppen kan vara Experience Management/CX, Innovationsledning, Förändringsledning och AI/tech i ledarskapsperspektiv.

KOMPETENS I NÄTVERKET

Medlemmarna i din nätverksgrupp har alla erfarenhet av ledarskap. Det ger dig möjlighet att få del av andras syn på dina tankar, utmaningar och idéer.

NÄTVERKSDIREKTÖR/FACILITATOR

Alla våra nätverk har en nätverksdirektör som med sin professionella erfarenhet anger riktningen, planerar möten, faciliterar diskussionerna och skapar förutsättningar för en bra tankesmedja.

INSPEL OCH INSPIRATION

Varje nätverksmöte är byggt runt ett tema och ett inspel som sätter igång samtalen. Det ger dig nya perspektiv på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara en extern gäst eller en deltagare i gruppen.

NÄTVERKSMÖTEN

Ett professionellt nätverk handlar om att skapa relationer för kompetens och erfarenhetsutbyte. Därför fortsätter nätverksgruppen över tid och nya medlemmar rekryteras in vid behov. Medlemskapet kan förnyas varje period och en period är 4-5 möten.

VÄRDET

Nätverksdirektören och medlemmarna omsätter tillsammans kvällens tema till konkreta verktyg eller insikter att använda i din vardag. Med nya tankar kan du bli mer effektiv, spara tid och skapa än mer motivation och innovation.

Logga in om du har ett konto

Logga in om du har ett konto

Välkommen tillbaka

Jag har glömt mitt lösenord

Skapa en profil och kom igång ...

Sssssch, nytt lösenord är på väg. Kolla din e-post.

Tillbaka till inloggning