Å - INAKTIV - Innovativt Ledarskap
Kreativitet och innovation är det som skiljer enastående samarbeten från medelmåttiga. De mest framgångsrika företagen är beroende av resursfulla medarbetare som tänker utanför ramarna och skapar nya spännande produkter och tjänster.
Frågan är hur vi kan inkorporera ett relativt abstrakt koncept som innovation i våra organisationer? Kan vi verkligen lyckas med att få medarbetare såväl som ledare och ledarskapssystem till att vara mer kreativa?
Svaret är ja! Genom att studera företag såsom Pixar, Microsoft, Zappos och Netflix, kan vi rent faktiskt lära oss hur vi kan arbeta med innovation och kreativitet på en organisatorisk nivå.
Målet med nätverket är att hjälpa ambitiösa ledare till att arbeta strukturerat och effektivt med innovation. Tillsammans skapar vi ett forum där vi kan fördjupa oss i kreativitetens mekanik och dela med oss av vår kunskap. Vi kommer att arbeta med innovation ur ett digitalt perspektiv, men även ur ett ledarskapsperspektiv då vi studerar tänkesätt och motivation. Som medlem i nätverket får du verktyg till att arbeta strukturerat med innovation, samt till att mer effektivt inspirera dina medarbetare.
Network Director
Håkan Ozan är nätverksdirektör för nätverket. Som Head of Innovation Advisory på KPMG så är Håkan med och bygger upp ett helt nytt affärsområde globalt på KPMG. Det är en utmaning som kräver tuffa och modiga beslut. Många gånger måste de fattas på bristfällig information om marknaden – något som ofta kallas för ”entrepreneurial management”.

Håkan har otaliga gånger fått ge sig i kamp med både det goda och onda med modigt ledarskap. Som flerfaldig entreprenör, affärsledare, forskare, internationell CIO och som världsmästare och professionell utövare av kampsport så har hela livet präglats av detta.

Håkan har 25 år av entreprenörskap bakom sig med både mycket och mindre framgångsrika satsningar, men också många år som forskningsdirektör, ledare och senior innovationsrådgivare inom området ”innovation management”. Han blandar gedigen kunskapsuppbyggnad med mångårig erfarenhet i sin roll som nätverksdirektör. Han är också aktiv utbildare och föreläsare inom modernt ledarskap, med ett flertal böcker och forskningsartiklar i sin ryggsäck.

Co-creation

Inget team besitter all relevant kunskap. Därför är samarbete avgörande för att lyckas och vi tror på att co-creation, eller samskapelse, är nyckeln till nya idéer.

Konkret effekt

Målet för varje nätverksmöte är att du utvecklar dina kompetenser och får nya konkreta verktyg med dig hem, som du kan använda i ditt dagliga arbete för att skapa mer värde till företaget.

Facilitering

Varje grupp leds av en network director som har kunskap om din bransch, dina utmaningar och möjligheter. Därmed kan vi garantera en hög nivå på innehållet och en kraftfull effekt.

HELHETSUPPLEVELSE

Varje möte är skräddarsytt - så att både omgivningen, mat, vin, och gäster samt upplägget är planerat i minsta detalj. Från att våra medlemmar kommer in genom dörren tills att de går igen.

4 Möten

Ditt medlemskap inkluderar 4 möten per säsong. Vi fokuserar på helhetsupplevelsen så att förutsättningarna för att inspirera dig och resten av nätverket är optimala.

Inspiration Utifrån

Vår utgångspunkt ligger i begreppen aktualitet och effekt. För att leva upp till detta bjuder vi in externa inspirationskällor från samma bransch som nätverket.

Logga in om du har ett konto

Logga in om du har ett konto

Välkommen tillbaka

Jag har glömt mitt lösenord

Skapa en profil och kom igång ...

Sssssch, nytt lösenord är på väg. Kolla din e-post.

Tillbaka till inloggning