INAKTIV - Innovativt Ledarskap 2
Kreativitet och innovation är det som skiljer enastående samarbeten från medelmåttiga. De mest framgångsrika företagen är beroende av resursfulla medarbetare som tänker utanför ramarna och skapar nya spännande produkter och tjänster.
Frågan är hur vi kan inkorporera ett relativt abstrakt koncept som innovation i våra organisationer? Kan vi verkligen lyckas med att få medarbetare såväl som ledare och ledarskapssystem till att vara mer kreativa?
Svaret är ja! Genom att studera företag såsom Pixar, Microsoft, Zappos och Netflix, kan vi rent faktiskt lära oss hur vi kan arbeta med innovation och kreativitet på en organisatorisk nivå.
Målet med nätverket är att hjälpa ambitiösa ledare till att arbeta strukturerat och effektivt med innovation. Tillsammans skapar vi ett forum där vi kan fördjupa oss i kreativitetens mekanik och dela med oss av vår kunskap. Vi kommer att arbeta med innovation ur ett digitalt perspektiv, men även ur ett ledarskapsperspektiv då vi studerar tänkesätt och motivation. Som medlem i nätverket får du verktyg till att arbeta strukturerat med innovation, samt till att mer effektivt inspirera dina medarbetare.
Network Director
Gunilla Lundqvist har en karriär som chef och ledare inom marknadskommunikation och varumärkesbyggande i bland annat it-branschen under drygt 25 år. De senaste fem åren har Gunilla utvecklat och drivit mer än 250 möten som nätverksledare. Hennes passion är att bygga starka varumärken och är vass på att skala bort och förenkla. Hon tror på att skapa plattformar för innovativt tänkande och drivs av att göra det svåra enkelt. Gunilla har varit drivit en ledarskapspodd med Jonas Friberg. Ett brinnande intresse för färg, form och formulering har genomsyrat hela hennes liv.

TEMAN

Vanligt förekommande teman som ökar förståelse och kompetens i gruppen kan vara Experience Management/CX, Innovationsledning, Förändringsledning och AI/tech i ledarskapsperspektiv.

KOMPETENS I NÄTVERKET

Medlemmarna i din nätverksgrupp har alla erfarenhet av ledarskap. Det ger dig möjlighet att få del av andras syn på dina tankar, utmaningar och idéer.

NÄTVERKSDIREKTÖR/FACILITATOR

Alla våra nätverk har en nätverksdirektör som med sin professionella erfarenhet anger riktningen, planerar möten, faciliterar diskussionerna och skapar förutsättningar för en bra tankesmedja.

INSPEL OCH INSPIRATION

Varje nätverksmöte är byggt runt ett tema och ett inspel som sätter igång samtalen. Det ger dig nya perspektiv på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara en extern gäst eller en deltagare i gruppen.

NÄTVERKSMÖTEN

Ett professionellt nätverk handlar om att skapa relationer för kompetens och erfarenhetsutbyte. Därför fortsätter nätverksgruppen över tid och nya medlemmar rekryteras in vid behov. Medlemskapet kan förnyas varje period och en period är 4-5 möten.

VÄRDET

Nätverksdirektören och medlemmarna omsätter tillsammans kvällens tema till konkreta verktyg eller insikter att använda i din vardag. Med nya tankar kan du bli mer effektiv, spara tid och skapa än mer motivation och innovation.

Logga in om du har ett konto

Logga in om du har ett konto

Välkommen tillbaka

Jag har glömt mitt lösenord

Skapa en profil och kom igång ...

Sssssch, nytt lösenord är på väg. Kolla din e-post.

Tillbaka till inloggning