Transformativt Ledarskap
Framgångsrika ledare stimulerar delaktighet och innovation. I grunden drivs de av personlig omtanke samtidigt som de vågar utmana både individer och sin organisation när utveckling är nödvändig.

Organisationer idag behöver självgående och lojala team. En förutsättning för det är att motivation kommer inifrån medarbetarna själva. Detta föds ur det transformativa ledarskapet. En transformativ ledare låter det vara högt i tak och leder med öppenhet och transparens. Det är när vi ger stort eget ansvar till medarbetarna, när vi använder lärande som drivkraft - det är först då som vi når helt andra höjder.

Transformativt ledarskap är en ledarskapsmodell som bygger på att ledaren involverar medarbetare i utvecklingen av verksamheten. Hur ska du som ledare applicera detta och uppmuntra till delaktighet?
Genom ett effektiviserat och anpassat ledarskap så kan organisationer öka produktivitet och innovation för att på bästa sätt kunna konkurrera i en global värld. Så hur ska du som ledare skapa förutsättningar för innovation? Som medlem i nätverket kommer vi gå på djupet med dessa frågor och tillsammans undersöka strukturerade tillvägagångssätt för att applicera transformativt ledarskap.
Network Director
Gunilla Lundqvist har en karriär som chef och ledare inom marknadskommunikation och varumärkesbyggande i bland annat it-branschen under drygt 25 år. De senaste fem åren har Gunilla utvecklat och drivit mer än 250 möten som nätverksledare. Hennes passion är att bygga starka varumärken och är vass på att skala bort och förenkla. Hon tror på att skapa plattformar för innovativt tänkande och drivs av att göra det svåra enkelt. Gunilla har varit drivit en ledarskapspodd med Jonas Friberg. Ett brinnande intresse för färg, form och formulering har genomsyrat hela hennes liv.

TEMAN

Vanligt förekommande teman som ökar förståelse och kompetens i gruppen kan vara Experience Management/CX, Innovationsledning, Förändringsledning och AI/tech i ledarskapsperspektiv.

KOMPETENS I NÄTVERKET

Medlemmarna i din nätverksgrupp har alla erfarenhet av ledarskap. Det ger dig möjlighet att få del av andras syn på dina tankar, utmaningar och idéer.

NÄTVERKSDIREKTÖR/FACILITATOR

Alla våra nätverk har en nätverksdirektör som med sin professionella erfarenhet anger riktningen, planerar möten, faciliterar diskussionerna och skapar förutsättningar för en bra tankesmedja.

INSPEL OCH INSPIRATION

Varje nätverksmöte är byggt runt ett tema och ett inspel som sätter igång samtalen. Det ger dig nya perspektiv på aktuella ämnen. Det kan till exempel vara en extern gäst eller en deltagare i gruppen.

NÄTVERKSMÖTEN

Ett professionellt nätverk handlar om att skapa relationer för kompetens och erfarenhetsutbyte. Därför fortsätter nätverksgruppen över tid och nya medlemmar rekryteras in vid behov. Medlemskapet kan förnyas varje period och en period är 4-5 möten.

VÄRDET

Nätverksdirektören och medlemmarna omsätter tillsammans kvällens tema till konkreta verktyg eller insikter att använda i din vardag. Med nya tankar kan du bli mer effektiv, spara tid och skapa än mer motivation och innovation.

Logga in om du har ett konto

Logga in om du har ett konto

Välkommen tillbaka

Jag har glömt mitt lösenord

Skapa en profil och kom igång ...

Sssssch, nytt lösenord är på väg. Kolla din e-post.

Tillbaka till inloggning