sv
sv
da

WORK-LIFE BALANCE – FÖR ETT BALANSERAT LIV?

5 min

Begreppet work-life balance slängs omkring oss som om det vore konfetti och vissa företag har det till och med som karriärmål för medarbetarna – men vad innebär dessa mytomspunna ord i praktiken?

När Klarna-vd:n Sebastian Siemiatkowski, inför alla sina anställda på ett möte, yttrade meningen “Jag tror inte på ‘work-life balance’” tycktes medarbetarna hålla andan av förvåning. Men i ett senare skedde förklarade han att “Jag tror inte att jobbet och livet är två olika saker i konflikt med varandra.” Och menade med det att när du har ett bra jobb, så går balansen mellan livet och jobbet ihop och när du älskar ditt jobb, så blir det en del av vad som gör ditt liv roligt.

Sebastian Siemiatkowski väcker dock en intressant frågeställning med sin utsago – vad innebär egentligen work-life balance?

Det är underförstått att balansen mellan jobb och fritid anses vara en viktig nyckel till ett hållbart livspussel. Men i dagens arbetsklimat blir begreppet work-life balance nästintill illusoriskt och kan, menar kritiker, i vissa fall även riskera att begränsa medarbetarna.

Journalisten Anna Östberg berättar om när hon en gång i tiden arbetade på en bank i en större europeisk stad. Som nyanställd ville hon visa framfötterna och göra det där lilla extra för att alla inblandade parter skulle känna sig nöjda. För henne blev det nästan som en tävling och hon kunde känna hur endorfinruschen gav sig tillkänna när nöjda kunder lämnade banken. Men begränsningarna väntade inte med att visa sig.

Annas chef var mån om att alla skulle gå hem klockan 17, detta trots att Anna ville stanna kvar längre för att hon inte alls kände sig klar utan ville göra mer.

“Om jag ändå dröjde mig kvar efter arbetstidens slut, kunde jag se min chef hålla upp båda armarna i luften och slå med handen på sin klocka. ”Time’s up!” hojtade han.”

För Anna skapade work-life balance konceptet som chefen ville anamma, en känsla av att bli vingklippt och begränsad istället för att ge energi och livskraft.

Work-life balance möter verkligheten

Christin Berg, processledare och utbildare inom strategiskt hälsoarbete och kommunikation, förklarar begreppet på följande sätt:

“Work-life balance handlar om att skapa förutsättningar för goda prestationer och hållbarhet i arbetslivet. Det är inte synonymt med att sträva efter att arbeta mindre utan handlar mer om att ha tillgång till de resurser som krävs för att kunna utföra sitt arbete. Och att ha energi kvar efter jobbet till det man vill göra på sin privata tid. Att hitta en balans där. Det är såklart väldigt individuellt hur vi vill skapa en god balans. Vi har alla olika krav och förväntningar på oss, egna och andras, och olika mål som vi vill uppnå. På jobbet och privat.”

Vidare fortsätter Berg med att poängtera vikten av att skapa förutsättningar för life-work balance och hur det är något som är både individuellt och beroende av organisationens förutsättningar.

“För mig är möjligheten att till stor del välja arbetstider extremt viktigt för att jag ska få till den balansen jag värderar. Jag kan exempelvis träna på lunchen när jag vill det eftersom jag tycker att det ger mig energi. Det kanske innebär att jag behöver jobba en stund på kvällen men det funkar för mig och det är då mitt val, och ett medvetet val för att jag ska må bra.”

Men detta, att välja arbetstider och upplägg, funkar givetvis inte i alla organisationer menar Berg. Det finns de som t.ex. föredrar fasta tider, att kunna stämpla ut både fysiskt och mentalt.

“Mycket av work-life balance idag, handlar ofta om stress, att minska negativ effekt av sådan. Då är kunskap och hanteringsstrategier viktiga”, lyfter Berg fram.

Handlar om individen

Många arbetsgivare använder work-life balance som ett tungt argument när de rekryterar nya stjärnor och det känns på många sätt självklart och rätt. Visst ska du både kunna ha ett heltidsjobb och ändå hinna göra saker som rör ditt privatliv.

Men begreppet work-life balance är, som Berg nämner, individuellt och kan anammas olika av varje person. Några anammar det på så sätt att de stämplar ut exakt när klockan visar 17; vissa som att vägra läsa mailen efter arbetstid och andra med att ligga i hängmattan och faktiskt arbeta på sin dator. Hur vi balanserar vårt privat- och arbetsliv har sin grund i vad som får oss själva att må bra, något som är viktigt att förstå som chef för den organisation det rör sig om.

“Första steget i arbetet med work-life balance, är en kartläggning av nuläget hos medarbetarna i kombination med organisationens unika förutsättningar. Som chef behöver du veta hur er vågskål ser ut. Och därefter kan du fastställa hur ni ska börja balansera.”

Så, klara, färdiga, balansera!