OFFENTLIGA LEDARE - DIGITAL

ETT PROFESSIONELT NÄTVERK FÖR DIG INOM OFFENTLIG VERKSAMHET SOM SKER DIGITALT

Denna nätverksgrupp är för dig som chef och ledare inom offentlig verksamhet. Gruppen ses digitalt förutom en gång per år i samband med F5 BOX då vi ses fysiskt i Stockholm.

Ett modernt ledarskap i föränderligt samhälle är en kritisk framgångsfaktor för offentlig verksamhet. Att skapa förutsättningar för fokus, mod och rörlighet utifrån förändliga behov är bara några utmaningarna i en allt mer digitaliserad värld.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

DANIEL HUMBLE

Daniel har jobbat med ledarskap och utveckling av företag under många år. Han är bland annat licensierad handledare för UGL som ligger till grund för ledarskapsintresset. I CV så hittar du en bred erfarenhet av förändringsledning, innovation och transformationer. Erfarenhet av retail som butiksägare och suttit i ledningsgruppen i en retailkedja. Daniel har också jobbat med PR och Marknadsföring och bla jobbat som Presschef. Som entreprenör så har han även noterat ett bolag på börsen och satt då som VD för det bolaget. I dag så har hans passion för ledarskap, människor och företag lett fram till att vara Sverigechef/Country Manager för F5 i Sverige!

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?