Medlemsvillkor – Nätverk

Vad kan du förvänta dig som medlem hos F5?

Medlemskap

Ett medlemskap i F5 ApS/F5 Peer Groups AB (Svenska aktiebolaget) är personligt, eftersom medlemmarna noggrant väljs ut för varje nätverksgrupp. Här skapas långvariga relationer, inspiration för utveckling genereras och erfarenheter utbyts så att vi tillsammans kan stärka det svenska näringslivet.

Om du står inför nya utmaningar och behöver en annan typ av samråd än vad din nuvarande nätverksgrupp möjliggör, har du möjlighet att byta nätverksgrupp genom att kontakta F5 Medlemsservice. Du har säkrat din plats i nätverksgruppen tills du antingen väljer att byta nätverksgrupp eller väljer att säga upp medlemskapet. Medlemskapet måste sägas upp skriftligt senast 30 dagar före den sista mötesperioden så att vi har tid att hitta en ny profil som passar in i gruppen. Vi skickar en förnyelsefaktura i god tid innan den nya medlemsperioden.

Sker medlemskapets betalning per månad är det minst 12 månaders medlemskap du förbinder dig för och därefter fortsätter medlemskapet med tre månaders uppsägningstid.

Som medlem i F5 Networking får du:
- Tillgång till 5 årliga nätverksmöten
- Tillgång till F5 Box-konferenser förutom i Sverige även Danmark
- Tillgång till F5 Focus-föreläsningar
- Tillgång till samråd om konkreta frågeställningar med medlemmar över F5:s nätverksgrupper
- Vid varje förnyelse ingår en 1-2-1 coaching på 60 minuter

Genomförande av nätverksmöten
F5 Aps/F5 Peer Groups AB (Svenska aktiebolaget) förbehåller sig rätten att ändra mötesdatum, mötestid, mötesplats och format om det anses nödvändigt för att kunna genomföra mötet.

Om det föreligger omöjlighet att genomföra ett nätverksmöte – till exempel på grund av COVID-19 eller liknande särskilda omständigheter – kommer F5 ApS/F5 Peer Groups AB (Svenska aktiebolaget) alltid sträva efter att antingen skjuta upp eller flytta mötet, erbjuda mötet som online-evenemang eller liknande. Endast i särskilda fall kan en avbokning vara aktuell. Om det avbokas på grund av omöjlighet har kunden ingen rätt till kompensation, varken från F5 ApS eller associerade partners. Vi förbehåller oss rätten att säga upp medlemskap utan återbetalning vid missbruk av deltagande, exempelvis där medlemmen aktivt använder mötet för försäljning av egna tjänster och förstör förtroligheten i gruppen.

Delning av information
För att säkerställa optimal nytta av nätverket delar vi utvald information med din nätverksgrupp. Informationen inkluderar bland annat en kompetensöversikt som exempelvis innehåller företag, befattning, LinkedIn-profil, e-post och mobilnummer.

Betalning
Medlemskapet är bindande från det att medlemmet har bekräftat deltagande och är bindande tills medlemmet skriftligt avsäger sig det. Betalningsvillkoren är normalt 8 dagar netto, om inget annat avtalats. Vid för sen betalning tillkommer 2 procent i dröjsmålsränta månadsvis, och vid påminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 100 kr. Vid avanmälan under en medlemsperiod återbetalas inte inbetalningen. Eventuella tvister ska avgöras av Köpenhamns tingsrätt. Vi anänder oss av Svea Inkasso för icke betalade fakturor efter första påminnelsen.