OFFENTLIGA TOPPLEDARE - I SAMHÄLLETS TJÄNST

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG INOM OFFENTLIG VERKSAMHET I LEDANDE BEFATTNING

Samhället står inför nya utmaningar. Chefer inom offentliga måste bli mer agila och arbeta mer proaktivt. Vi ser senaste årets utmaningar med säkerheten, digitaliseringen, AI och ekonomiska förutsättningarna.

Detta är ett professionellt chefsnätverk som riktar sig till toppledare inom offentliga sektorn. Kommun, region, stat och myndigheter

Network Director

LAURA HARTMAN

Laura Hartman är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Till
hennes meritlista kan man räkna ordförandeskapet i regeringens Tillitsdelegation, ett uppdrag som handlar om att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning av offentlig sektor, fyra år som ledamot i Finanspolitiska
rådet, och som chef på flera myndigheter. Nu senast har Laura varit chefsekonom på LO.


Hennes ledarskap handlar om självkännedom, tillit till sina medarbetare och ett brinnande intresse för att skapa konkret samhällsnytta av sin forskarbakgrund.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?