OFFENTLIGA TOPPLEDARE MOT DET POLITISKA

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG SOM RAPPORTERAR TILL DET POLITISKA

Syftet med nätverket är att vara ett vattenhål och kunskapskälla för ledare med liknande utmaningar och uppdrag. Deltagarna har gemensamt att de arbetar nära den politiska ledningen, vilket ställer sina särskilda krav på arbetet. Ofta har man en stor och komplex organisation att leda. Tillsammans med övriga deltagare ges du tillfälle att vända och vrida på utmaningar i vardagen och dela med dig din kunskap och erfarenhet.

Den övergripande frågeställningen är hur du som hög chef och ledare på bästa sätt tar tillvara den professionella kompetens och erfarenhet som din organisation besitter för att styra mot de politiska målen.

För bästa resultat krävs att verksamheten präglas av en ömsesidig tillit och att medarbetarna har ett handlingsutrymme och en god förståelse för det gemensamma uppdraget. Hur stärker man den tillitsbaserade styrningen och ledningen? Vad krävs av dig som ledare? I nätverket får du ta del av goda exempel och lyssna på ledare som kommit en bra bit på vägen.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

ELIANE FORSSE

Eliane Forsse har många års erfarenhet som chef inom offentlig sektor från både kommun, region och statlig verksamhet. Hon har jobbat som socialtjänstchef inom Örebro kommun, internkonsult och HR-chef på sjukhuset i Örebro, biträdande avdelningschef på Rikspolisstyrelsen i Stockholm samt regionkanslichef inom polisen region Syd i Malmö. Idag är Eliane HR-direktör på Uppsala universitet. Eliane är socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon har under åren haft en del sidouppdrag som organisationskonsult och handledare. Eliane har gedigen kunskap i strategisk förändringsledning, individ, grupp- organisationsfrågor. Hon har även förmåga till helhetssyn och att se bortom det vedertagna. Som person har hon ett starkt intresse för samhälle och människor och uppskattas för att göra det komplexa hanterbart och konkret.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?