TILLITSBASERAT LEDARSKAP

GRUPP FÖR BÅDE PRIVATA ORGANISATIONER OCH OFFENTLIGA VERKSAMHETER SOM HAR TILLITSBASERAT LEDARSKAP SOM FOKUS

Denna chefsnätverksgrupp riktar sig både till offentliga som privata organisationer och utgångspunkten är tillitsbaserat ledarskap.

Gruppen startas under våren 2025 Mer information kommer.

Network Director

LAURA HARTMAN

Laura Hartman är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Till
hennes meritlista kan man räkna ordförandeskapet i regeringens Tillitsdelegation, ett uppdrag som handlar om att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning av offentlig sektor, fyra år som ledamot i Finanspolitiska
rådet, och som chef på flera myndigheter. Nu senast har Laura varit chefsekonom på LO.


Hennes ledarskap handlar om självkännedom, tillit till sina medarbetare och ett brinnande intresse för att skapa konkret samhällsnytta av sin forskarbakgrund.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?