EXECUTIVE HR MANAGEMENT

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG SOM ÄR HR CHEF

Vi navigerar i omvärld där företag, organisationer och samhälle ställer om i en snabbare takt. Det ställer nya krav på det strategiska HR-arbetet i kommande skede. Vad är HR-funktionens framtida uppdrag? Hur ser den ut, vad innebär det och vad krävs? Hur jobbar vi så att HR-funktionen blir proaktiv och inte reaktiv? En del av många frågor och spännande teman som vi kommer att ta upp för dig som arbetar både strategiskt och operativt inom HR Management.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

MARIKA BORG STRÖM

Marika arbetar idag som HR-chef och är certifierad HR Business Partner. Hon arbetar även som hållbarhetskonsult och coach. Med över 25 års erfarenhet av näringslivet brinner hon för förändringsledning och ständigt nyfiken på nya metoder, synsätt som ger oss nycklar till värdeskapande förändringsledarskap. Hon stormtrivs i rollen att hjälpa team att nå framgång, sitt syfte, önskade resultat på ett tryggt, effektivt och kollaborativt sätt. Marika Borg Ström är utbildad marknadsekonom med erfarenhet inom bl.a. utbildningsbranschen som säljare och försäljningschef. Hon har arbetat med entreprenörskap som CEO inom resor- och internationella event.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?