EXECUTIVE MANAGEMENT CEO/VD

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG SOM ÄR VD

Executive Management CEO/VD är vår VD-grupp för toppchefer inom näringslivet. Medlemmarna i gruppen sitter som VD eller motsvarande roll i respektive organisation. Gruppen innehåller de mest attraktiva och kändaste ”varumärken”.

Executive Management är en nätverksgrupp där deltagarna har övergripande synsätt och helhetsyn för verksamheterna.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

TINA THÖRNER

Tina Thörner har genom sina erfarenheter och studier hjälpt sig själv och rallyteam till fantastiska framgångar. Hon är en kartläsare i världsklass som på senare år har utbildat sig inom ledarskap i bland annat NLP, KBT, coachning och personlig utveckling. Hon har även en projektledarutbildning. Tina har genom sitt arbete fått insikter om innebörden av 100 procent ansvar och om delaktighet. För henne innebär ledarskap att ha kraft och klarsynthet att i förväg kunna se vilka resultat stora som små handlingar för med sig. Hon vet att man behöver ligga steget före, navigera i snårig terräng, för att vara konkurrenskraftig och vinna stor framgång.

Något som kännetecknar Tina är hennes smittande energi, målfokusering och kraftfulla driv. Det tar hon med sig i rollen som Network Director för nätverksgruppen Executive Management 3, med start under hösten 2021.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?