EXECUTIVE MANAGEMENT DISRUPTIVE

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG MED FOKUS PÅ AFFÄRSUTVECKLING

Bra ledarskap kräver förmåga att fatta djärva beslut. Även om många beslut är positiva, så blir vissa inte alltid fullt så populära. Ledarskap kräver mod men vad innebär det i praktiken?

Ledare behöver våga ta initiativ, trampa upp stigen och skapa ett följarskap. Som företagsledare ska du skapa mod hos dina medarbetare och uppmuntra dem att ta steget från sin trygga svär. Du som chef behöver ha mod att vara tydlig, sätta ner foten och säga både ja och nej. Detta gör dig inte enbart till en bättre ledare utan du skapar förutsättning för en självledande organisation.

I nätverket får du även ta del av verktyg som ger dig djupare förståelse i hur innovation och handling hänger ihop.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

HÅKAN OZAN

Med mer än 20 år som chef, ledare och entreprenör så har Håkan gedigen erfarenhet av praktiskt ledarskap. Har har varit chef för ett forskningscenter på Uppsala Universitet, Head of Innovation Advisory på KPMG, chef för ett forskningsinstitut på RISE, och driver ledarskapsutbildningar om modernt ledarskap.

Med 15 års forskning inom innovation management så kombinerar han djupa insikter i teori med egna erfarenheter.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?