EXECUTIVE MANAGEMENT FINANCE

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG MED FOKUS PÅ FINANCE, EXEMPELVIS CFO

Framtidens CFOs står inför helt nya utmaningar. Digitalisering och digital innovation i samverkan med automation och kompetensutveckling ställer det moderna ledarskapet på sin spets. Hur utvecklar vi framtidens ekonomifunktion till en mer modern, strategisk och proaktiv ekonomiavdelning för att bidra till företagets framgång.

Gruppens samtal drivs av de utmaningar som du står inför som executive management inom finance. Makrotrender, förändringsledning, tillväxt, expansion genom transformation är intressanta samtal kring. Vilka är dina?

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

KELLY TAINTON

Kelly är entreprenör inom neurala nätverk. Under de senaste 15 åren har han arbetat med managementstrategier i ett flertal multinationella bolag. Fokus i arbetet ligger på hur algoritmisk logik kan appliceras på managementoch individnivå för att skapa och förstärka beteenden. Tillsammans med sina kolleger och samarbetspartners på KTH och Karolinska Institutet använder han vetenskapen om deeplearning för att förklara hur små, konkreta förändringar kan accelerera prestation och måluppfyllelse.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?