EXECUTIVE MANAGEMENT GÖTEBORG

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG SOM I LEDANDE BEFATTNING I GÖTEBORG

Att jobba modernt i takt med tiden är väsentligt för en organisations framgång. Att vara en Executive manager innebär många utmaningar. Ny teknik och innovation är en, att leda i förändring en annan. Till det krävs att förstå dina medarbetares drivkrafter såväl som att skapa mod.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

CHARLOTTE BERGMAN

Charlotte Bergman är projekt- och produktionsledare inom event- och underhållningsbranschen. Hon säger att hon älskar detaljer och att få folk att känna sig bekväma.

Hon är van att hålla många bollar i luften och i rörelse. En annan talang hon har är att stå både på och bakom scenen. Charlotte arbetar till vardags tillsammans med föreläsare, inspirationscoacher och artister och något hon verkligen brinner för är att producera välgörenhetsgalor åt många fina organisationer.

Charlotte har förmågan att leda människor på ett följsamt och tydligt sätt, genom hennes långa erfarenhet från olika sammanhang, vilket också gör henne till en bra nätverksledare hos oss på F5.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?