EXECUTIVE MANAGEMENT LULEÅ

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG SOM I LEDANDE BEFATTNING I NORRBOTTEN

Att jobba modernt i takt med tiden är väsentligt för en organisations framgång. Att vara en Executive manager innebär många utmaningar. Ny teknik och innovation är en, att leda i förändring en annan. Till det krävs att förstå dina medarbetares drivkrafter såväl som att skapa mod.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, en 4-stegs modell som ligger till grund i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processerna. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, tankar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

HELENE LOWALL

Helene Lowall har en lång och bred erfarenhet som ledare och rekryterare inom en rad olika branscher. Hon driver idag Workslife in Sweden AB där huvudsyftet är att förmå kunderna att lyfta sitt arbetsgivarvarumärke till en helt ny nivå. Hon har i sina roller som chef (extern CEO, områdeschef, verksamhetschef, vice VD, butikschef, platschef, regionchef, marknadsområdeschef etc), sett värdet av vad kommunikationen gör för verksamheten. Hon har lett organisationer och ledare i områden från stål till alkohol och brinner intensivt för det goda ledarskapet.

Hon har erfarenhet av att leda ledare och ledningsgrupper, jobbat flera år med distansledarskap och skapat former för ett lyckat GIG-ledarskap och hon är ständigt i rörelse framåt.

Som Network Director delar hon med sig av sitt smittande engagemang och förmågan att få andra människor att känna sig både avslappnade, engagerade och inspirerande samt delar med sig av sitt stora intresse att ligga i framkant och förstå framtida trenders påverkan på verksamheter.

Helene Lowall på Workslife har vunnit årets mentor 2017 på ALMI Norrbotten.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?