EXECUTIVE MANAGEMENT MALMÖ

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG SOM I LEDANDE BEFATTNING I SKÅNE

Att jobba modernt i takt med tiden är väsentligt för en organisations framgång. Att vara en Executive manager innebär många utmaningar. Ny teknik och innovation är en, att leda i förändring en annan. Till det krävs att förstå dina medarbetares drivkrafter såväl som att skapa mod.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

HELENA TÄNGDÉN

Helena Tängdén har lång erfarenhet av PR, kommunikation och marknadsföring i ledande positioner med ansvar i Sverige, Norden och internationellt. Hon har arbetat med ett tiotal internationella företagssammanslagningar och som chef i läkemedelsbranschen haft ansvar för stora portföljer. Hon har en känsla för affären med en master i internationell ekonomi och en examen i digital produktdesign. Hon arbetar idag som innovationsledare i offentlig förvaltning.

Helena är en mycket omtänksam, uppmuntrande och snabbtänkt person som gillar att driva samtal, utmana och hon skapar positiv energi i rummet, vilket gör henne till en perfekt nätverksledare.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?