EXECUTIVE MANAGEMENT ÖSTERGÖTLAND

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG SOM I LEDANDE BEFATTNING I ÖSTERGÖTLAND

Att jobba modernt i takt med tiden är väsentligt för en organisations framgång. Att vara en Executive manager innebär många utmaningar. Ny teknik och innovation är en, att leda i förändring en annan. Till det krävs att förstå dina medarbetares drivkrafter såväl som att skapa mod.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

MATTIAS GERDIN

Mattias är utbildad gymnasielärare i idrott och hälsa samt i engelska. Han har erfarenhet från den vanliga skolan på grund- och gymnasienivå samt från militär officersutbildning. Mattias har arbetat i kommunal skola i 15 år, de sista som Linköpings förste och då ende förstelärare i Idrott och hälsa. Sedan 7 år är han anställd av Försvarsmakten och där utbildar han blivande officerare i ämnet English for Military Studies samt i Ledarskap.

Mattias är utbildad UGL- och UL-handledare. Han har lång erfarenhet av att utbilda blivande ledare och tillsammans med hans prestigelöshet och lugna sätt gör det honom till en bra facilitator. Hans drivkraft är både att lära ut och att själv lära sig nya saker. Den dagen det blir ointressant att utvecklas är det dags att sluta, säger han!

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?