EXECUTIVE MANAGEMENT PMO

DETTA ÄR EN CHEFSGRUPP FÖR DIN SOM ÄR PROJEKT-/ PMO-CHEF PÅ STRATEGISK HÖJD.

Detta är en grupp för Projekt-/ PMO-chefer på strategisk höjd. Sitter du bland annat med Lean-Agilt arbetssätt, omställningar till agilt PMO? Många står nu inför de utmaningarna. Vi arbetar med hur du som projektchef har det övergripande ansvaret för att projektet kommer i mål – i tid, inom de ekonomiska ramarna och till kundens belåtenhet. Det krävs goda ledaregenskaper för att ha överblick över alla delar av projektet – eventuellt över nationsgränser och kulturer – och lita på att dina medarbetare har kontroll över sin del av projektet så att alla delar så småningom kan samlas ihop och projektet slutföras.

Den exponentiella utvecklingen inom tekniken är både en fördel och en nackdel. Det har blivit lättare och snabbare att kommunicera, men samtidigt är det viktigt att vara tydlig i sin kommunikation så att missförstånd undviks. Nya projektledningsprogram tillkommer hela tiden och det gäller att hålla sig uppdaterad så att du kan vägleda dina medarbetare.

I nätverket tittar vi på hur man kommunicerar syftet med projekten med genomslagskraft och får alla att se meningen med uppgifterna och hur de ska lösas – utan att tappa några av trådarna på vägen. Du får ett konfidentiellt sparringrum med likasinnade som sitter med samma utmaningar som du.

Några frågeställningar som kan vara aktuella för gruppen:

  • Hur bidrar du till strategisk affärsutveckling mot ledningen?
  • Hur leder du över generationer, kulturer och ev landsgränser?
  • Hur bemannar du alla projekt med rätt personer?
  • Hur prioriterar du personlig utveckling i en hektisk vardag?

Network Director

ELSI PÖRTFORS

Elsi har lång erfarenhet och brinner för ledarskapsfrågor men framför allt en passion i att driva nätverksgruppers processer framåt. Hon har arbetat inom olika branscher och har stor erfarenhet av försäljning, bland annat som försäljningschef på F5s svenska verksamhet och bidragit till företagets tillväxt. Utöver rollen som Network Director, facilitator på F5 så är Elsi också på väg att bli licensierad handledare för försvarshögskolans UGL koncept.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?