EXECUTIVE MANAGEMENT SKELLEFTEÅ - GRÖN OMSTÄLLNING

FOKUS ÄR DEN GRÖNA OMSTÄLLNING FÖR REGIONEN, NYA SKELLEFTEÅ.

Skellefteå med omnejd står före nya fantastiska utmaningar, tillväxt och nybyggaranda. Men det är också massvis med utmaningar, komptensförsörjning, infrastruktur och sen vara ledande i den gröna omställningen som regionen står inför. Framtiden ska vara hållbar och regionen ska utvecklas. Ta en plats om du är chef och ledare som jobbar med dessa frågor!

Network Director

LAURA HARTMAN

Laura Hartman är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Till
hennes meritlista kan man räkna ordförandeskapet i regeringens Tillitsdelegation, ett uppdrag som handlar om att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning av offentlig sektor, fyra år som ledamot i Finanspolitiska
rådet, och som chef på flera myndigheter. Nu senast har Laura varit chefsekonom på LO.


Hennes ledarskap handlar om självkännedom, tillit till sina medarbetare och ett brinnande intresse för att skapa konkret samhällsnytta av sin forskarbakgrund.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?