EXECUTIVE MANAGEMENT SUSTAINABILITY

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG SOM ÄR HÅLLBARHETSCHEF

Miljön ställer högre krav på företagen och rollerna inom hållbarhet. Vi går mer till cirkulär ekonomi och lämnar linjär ekonomi bakom oss. Hållbarhet är så mycket mer, där vi som jobbar med CRS, sustainability, får en mer viktigare roll. Denna nätverksgrupp riktar sig till dig i högre befattning och betydande roll inom dessa frågor.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

ELIF KOMAN ANDRÉ

Elif arbetar med ledarskapsutveckling, grupputveckling, strategisk planering, chefsstöd samt hållbarhetsintegrering i organisationer i offentlig och privat sektor. Hon är licensierad handledare för Försvarshögskolans UGL, Utveckling av Grupp och Ledare och UL, Utvecklande Ledarskap samt certifierad i Barrett Value Centers värderings- och ledarutvecklingsverktyg.

Elif har arbetat som skolledare & rektor samt hållbarhets- och utvecklingsdirektör i koncern- och kommunledningar i över 30 år. Hon har gedigen erfarenhet av ledningsgruppsutveckling, kvalitetssäkring, processledning strategiskt hållbarhetsarbete och har i sina uppdrag genomfört stora förändrings- och förbättringsprocesser för att nå högre måluppfyllelse. Som facilitator och Network Director kan Elif genom sitt prestigelösa sätt och sin erfarenhet få fram det bästa ur var och en i gruppen och få medlemmarna att dela med sig av sina erfarenheter.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?