EXECUTIVE MANAGEMENT TECH

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG I LEDANDE BEFATTNING INOM TECHBRANSCHEN

Denna nätverksgrupp är en specialistgrupp för högre chefer inom techbolag med utgångspunkt på SaaS, Software as a Service.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhets inlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

CARIN IVRELL

NYFIKEN AFFÄRSKVINNA MED TYNGDPUNKT INOM EDTECH, FÖRSÄLJNING OCH MEDIA.Med erfarenhet från att ha arbetat internationellt, i Tyskland, för en EdTech start-up brinner Carin för att skapa värde, att bevara eller att, där det behövs, tänka annorlunda och utveckla nytt.

Carin har alltid skapat nätverk och arbetat för kunskapsutbyte människor och företag emellan. Under sin tid på PostNord drev hon inom ramen för Affärsutvecklingsenheten, DM-akademin – en avdelning med uppgift att på olika sätt sprida kunskap om datadriven och kreativ marknadsföring, detta för att för att knyta samman människor inom branschen och på sätt långsiktigt stödja PostNords olika försäljningsavdelningar och affärssegment.

Husgudar är Daniel Kahneman – Tänka snabbt och långsamt, samt Simon Sinek – Den gyllene cirkeln- starta med Why. Och det Sommar i P1-program som fascinerat henne mest denna sommar är där Pfizers globala forskningschef berättar om de beslutsprocesser och sätt att tänka som gjorde att de kunde ta fram sitt vaccin på historiskt kort tid.

Carin har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg samt har en examen från Marknadskommunikativa programmet på Stockholms universitet. Det senaste året har hon certifierat sig inom Digital Leadership and Sustainability på DigitEhtics.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?