EXECUTIVE MANAGEMENT UMEÅ

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG SOM I LEDANDE BEFATTNING I VÄSTERBOTTEN

Att jobba modernt i takt med tiden är väsentligt för en organisations framgång. Att vara en Executive manager innebär många utmaningar. Ny teknik och innovation är en, att leda i förändring en annan. Till det krävs att förstå dina medarbetares drivkrafter såväl som att skapa mod.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

ANNA RYDERGREN

Anna Rydergren har lång erfarenhet av ledarskap genom sina olika

chefsbefattningar i de stora svenska och internationella företagen, Telia,

IBM och Ericsson. Där har hon haft operationellt ansvar för stora

organisationer och funktioner och drivit strategiska förändringsarbeten på

koncernnivå. Nu driver Anna eget konsultföretag med fokus på coaching

och ledarutveckling. I sin profession är hon målinriktad,

förtroendeingivande med högt engagemang och affärsmässighet.


Anna drivs av en passion och intresse för människors utveckling och

känner väl till vikten att ha ett nätverk att hämta energi, inspiration och

nya idéer i sin roll som ledare.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?