MODERNT LEDARSKAP

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG MED FOKUS PÅ LEDARSKAP

Framgångsrika ledare stimulerar delaktighet och kreativitet. De drivs i grunden av personlig omtanke samtidigt som de vågar utmana både medarbetare och sin organisation när utveckling är nödvändig. Idag behöver organisationer självgående och lojala team. En förutsättning är att motivation kommer från medarbetarna själva. När en ledare låter det vara högt i tak, leder med stor öppenhet, ger eget ansvar till medarbetarna och förstår deras drivkrafter – det är då som vi når nya höjder.


F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Hör vår nätverksledare Gunilla berätta mer om gruppen och vad det har för värde för dig här: Modernt ledarskap klipp


Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhet inlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!


”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).


En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

GUNILLA LUNDQVIST

Gunilla Lundqvist har över 25 års erfarenhet av marknadsföring, kommunikation och varumärkesbyggande i ledande positioner samt 30 års erfarenhet av IT/TECH-branschen. Som nätverksledare har hon drivit professionella nätverksgrupper för chefer och ledare under 10 år, med fler än 500 planerade och faciliterade möten på olika tema. Under 17 avsnitt drev Gunilla ledarskapspodden ”Like a boss” där hon även var programledare.
Hon varit delaktig i stora varumärkessammanslagningar såsom Compag/Digital, Compaq/HP, HP/EDS m fl. Det arbetet omfattade både extern marknadsföring såväl som intern kommunikation. Allt från kriskommunikation till att sätta nya varumärkesstrategier, hållbarhetskommunikation, outsourcing och insourcing av leverantörer och employer branding, för att nämna några. Som föreläsare brukar Gunilla prata om budskapsformulering, ditt personliga varumärke, effektiva ledningsgrupper och vikten av ett enkelt formulerat visions&värdering underlag.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?