SENIOR EXECUTIVE ASSISTANT

PROFESSIONELL NÄTVERKSGRUPP FÖR DIG SOM ÄR ERFAREN EXECUIVE ASSISTANT

Världen är föränderlig med sina komplexa situationer och miljöer. Du är “hjärtat” i verksamheten tillsammans med din Executive. Hur lyckas en modern Executive Assistant med sitt arbete bäst? Det ställs nya krav på Executive Assistant rollen i det “nya moderna arbetslivet”.

Kompetensnätverk för Senior Executive Assistant är en nätverksgrupp för dig som arbetar med att supportera top management och du har arbetat många år i rollen.

Du hanterar sekretess på hög nivå, projektleder och många kan uppleva känslan av ensamhet i rollen. Det här ger dig en möjlighet att träffa andra yrkesverksamma och professionella personer i liknande roll för att dela kunskap, erfarenheter och utmaningar i ett förtroligt forum. Alla som deltar gör det med samma inställning om öppenhet , redo att diskutera utmaningar och hitta lösningar tillsammans.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

MARIKA BORG STRÖM

Marika arbetar idag som HR-chef och är certifierad HR Business Partner. Hon arbetar även som hållbarhetskonsult och coach. Med över 25 års erfarenhet av näringslivet brinner hon för förändringsledning och ständigt nyfiken på nya metoder, synsätt som ger oss nycklar till värdeskapande förändringsledarskap. Hon stormtrivs i rollen att hjälpa team att nå framgång, sitt syfte, önskade resultat på ett tryggt, effektivt och kollaborativt sätt. Marika Borg Ström är utbildad marknadsekonom med erfarenhet inom bl.a. utbildningsbranschen som säljare och försäljningschef. Hon har arbetat med entreprenörskap som CEO inom resor- och internationella event.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?