SJÄLVUTVECKLANDE LEDARSKAP

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG MED FOKUS PÅ SJÄLVLEDARSKAPET

Framgångsrika ledare stimulerar delaktighet och kreativitet. De drivs i grunden av personlig omtanke samtidigt som de vågar utmana både medarbetare och sin organisation när utveckling är nödvändig. Idag behöver organisationer självgående och lojala team. En förutsättning är att motivation kommer från medarbetarna själva. När en ledare låter det vara högt i tak, leder med stor öppenhet, ger eget ansvar till medarbetarna och förstår deras drivkrafter – det är då som vi når nya höjder.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

BAJRO GUSINAC

Bajro är idag verksam som coach med fokus på ledarskap och självledarskap, vilket många gånger går hand i hand. Med sina okonventionella metoder har han utbildat direktörer, andra coacher och över 2000 säljare. Han är utbildad Hypnoterapeut och har över 10 års erfarenhet inom NLP. För honom handlar ledarskap om att gå på djupet, till kärnan. Detta för att skapa förståelse på riktigt. Hans mission består av att få folk att kunna använda sin fulla kapacitet. Growth Mindset är något som ligger honom varmt om hjärtat där allt handlar om att våga – våga utforska sin nyfikenhet och våga utmana för att utvecklas.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?