STRATEGISK FACILITY MANAGEMENT

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG SOM UTVECKLAR OCH ANVARAR FÖR FASTIGHET OCH FACILITY

Executive Management Fastighet sätter fokus på att energin i en organisation kan kanaliseras till kärnprocesserna för verksamheten. Genom att skapa en friktionsfri, positiv upplevelse i allt från arbetsmiljö och kommunikation, via flexibilitet i när och var arbetsuppgifter utförs, till psykosociala faktorer som stärker medarbetare och frigör deras mod och kreativitet, kan Facility Management i högsta grad bidra till verksamhetens konkurrenskraft.

F5 erbjuder nätverksgrupper för dig som ledare som vill vara uppdaterad inom ditt område. Vi varvar inspel med våra egna erfarenheter och reflektioner, allt under ledning av professionell facilitering. Det är i reflektionen med andra som vi omsätter den nya kunskapen till något vi kan använda i vår egen organisation. Hos oss på F5 ligger fokuset på dig som medlem tillsammans med övriga medlemmar i gruppen – den samlade kompetensen.

Denna typ av lärande och kompetens stöds av Kolbs erfarenhetsinlärningsteori, 4-stegs modell som ligger till grund också i Försvarsmakten och försvarshögskolans UGL som även vi applicerar som bas. De inre kognitiva processer. Vi hjälper till att skapa processer som leder till resultat!

”Lärande är den process där kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet” (Kolb, 1984, s. 38).

En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

MARIE CRONSTRÖM

Marie har mer än 35 års erfarenhet av arbete både på strategisk och operativ nivå och har haft ett flertal antal olika chefsbefattningar och nu senast som Head of Sweden för Cushman&Wakefield – ett konsultföretag i fastighetsbranschen. Med sin långa erfarenhet som chef och ledare i företag i förändring har hon coachat flertalet företag med att implementera en ny arbetsmiljö med medarbetaren i fokus.

Marie brinner för bra ledarskap och är en lagspelare. Att skapa en kultur där alla i laget/teamet har en viktig roll med devisen ensam är du stark – tillsammans är vi fantastiska. Samtidigt finns ett fokus på att få livspusslet att gå ihop, det ska vara energigivande och lustfyllt att arbete men viktigt med tid för annat värdefullt i livet. Marie är utbildad civilingenjör och har utbildning inom Lean eduction, Mets coaching och NLP.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?