VD - TILLVÄXT & LÖNSAMHET

PROFESSIONELLT CHEFSNÄTVERK FÖR DIG SOM ÄR VD I BOLAG MED TILLVÄXT MÅL

Inriktningen för nätverket ”VD – Lönsamhet och tillväxt” handlar om dig som är VD med stort fokus på leda en organisation i tillväxt samtidigt också ha en lönsamhet. Tillväxtbolag har stort drag av entreprenörsanda och är säljinriktade. Leda i en tid av ständig förändring, att leda för innovation, att hitta medarbetares motivation och drivkrafter, samt förstå och utveckla kundupplevelser för att stärka sitt varumärke eller organisation.

Vi tar självklart upp våra medlemmars utmaningar och diskuterar olika förhållningssätt och lösningar tillsammans. Man behöver också omsätta ny kunskap och forma det till något som ger ett värde i den egna organisationen, nya möjligheter.

Don’t be alone – be inspired!

Network Director

KELLY TAINTON

Kelly är entreprenör inom neurala nätverk. Under de senaste 15 åren har han arbetat med managementstrategier i ett flertal multinationella bolag. Fokus i arbetet ligger på hur algoritmisk logik kan appliceras på managementoch individnivå för att skapa och förstärka beteenden. Tillsammans med sina kolleger och samarbetspartners på KTH och Karolinska Institutet använder han vetenskapen om deeplearning för att förklara hur små, konkreta förändringar kan accelerera prestation och måluppfyllelse.

Test

Vill du ha hjälp med att hitta rätt nätverksgrupp?