lectureContent.image.alt

Tillitsbaserat ledarskap

Med Laura Hartman

Product information

14.500,- ex. moms

Stockholm

8. oktober 2024

07:00 - 16:00

Tillitsbaserat ledarskap för dig som jobbar inom,offentlig verksamhet, kommun, region och myndighet.

Ämne:

Kursen riktar sig till dig som är chef inom det offentliga och vill utveckla ledarskapet. Du tror på att kraften sitter i medarbetarnas kompetens och erfarenhet och vill utveckla din förmåga att tillämpa det tillitsfulla ledarskapet.

Vad du får med dig:

  • Konkreta exempel på vad tillitsbaserad styrning och ledarskap kan betyda i praktiken i offentlig verksamhet.
  • Senaste forskningsrön om tillit som styr- och ledningsprincip.
  • Verktyg för att skapa handlingsutrymme, involvering och tillitsfullt samarbete på arbetsplatsen.
  • Verktyg för att utveckla en tillitsbaserad ekonomistyrning och uppföljning av din verksamhet.

Föreläsare:

Laura Hartman

Laura Hartman är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Till hennes meritlista kan man räkna ordförandeskapet i regeringens Tillitsdelegation, ett uppdrag som handlar om att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning av offentlig sektor, fyra år som ledamot i Finanspolitiska rådet, och som chef på flera myndigheter. Nu senast har Laura varit chefsekonom på LO. Hennes ledarskap handlar om självkännedom, tillit till sina medarbetare och ett brinnande intresse för att skapa konkret samhällsnytta av sin forskarbakgrund.