lectureContent.image.alt

UGL Uteckling av grupp och ledare

Sveriges mest eftertraktade ledarskapsutbildning

Product information

29.900,- ex. moms

Stockholm

10. juni 2024

07:00 - 13:00

UGL är en utbildning inom ledarskap som syftar till att utveckla både dina egna ledarskapsfärdigheter och din förmåga att arbeta i grupp som medarbetare. Genom kursen får du en förståelse för hur grupper fungerar och kan därmed växa som ledare och bidra till en mer effektiv arbetsmiljö.

UGL är ett koncept som ägs av Försvarshögskolan och grundades 1981 för Försvarsmakten. Den är byggt och utvecklats utifrån vetenskapliga studier.

Under mer än 40 år har UGL inspirerat, stärkt och utvecklat ungefär 150 000 personer i deras roller som ledare och medarbetare. För att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen och metodiken har konceptet kontinuerligt förbättrats och uppdaterats av Försvarshögskolan.

UGL-kurserna står på flera fundament och hörnstenar som är viktiga för dess pedagogik och innehåll. Här är några av de fundamentala elementen som UGL-kurserna bygger på:

  1. Gruppens dynamik: En grundläggande del av UGL-konceptet är att förstå hur grupper fungerar och vilken roll individen har i en grupp. Genom att utforska gruppens dynamik kan deltagarna lära sig mer om kommunikation, samarbete, konfliktlösning och ledarskap.
  2. Självinsikt: UGL-kurserna är utformade för att ge deltagarna möjlighet att utforska sina egna styrkor och utvecklingsområden. Genom ökad självinsikt kan deltagarna lära sig att bli mer effektiva ledare och medarbetare.
  3. Lärande genom erfarenhet: UGL-kurserna bygger på en ”learning by doing” -pedagogik, vilket innebär att deltagarna lär sig genom att aktivt delta i olika övningar och reflektera över sina erfarenheter. Genom praktiska övningar och reflektion kan deltagarna tillämpa sina nya insikter i sin vardag.
  4. Helhetssyn: UGL-kurserna fokuserar på att utveckla hela individen, inklusive såväl personliga som professionella aspekter av ledarskap och samarbete. Detta inkluderar att förstå hur arbete påverkar vår fysiska, mentala och emotionella hälsa och välbefinnande.
  5. Aktuell forskning och metodik: UGL-kurserna är utformade för att vara i linje med den senaste forskningen inom ledarskap och grupp- och organisationspsykologi. UGL-konceptet har regelbundet uppdaterats och utvecklats över tid för att reflektera den senaste metodiken och kunskapen inom området.

– kursen genomförs under 5 efter varann följande dagar på internat, från måndag till fredag.

Efter din UGL kurs så har du möjlighet att ta en plats i ett av våra kompetensnätverk för chefer och ledare med inriktning på ledarskap. Den nätverksgruppen har sin bas i UGL modeller där vi jobbar med våra 3i: Inspiration, insikter och idéer. (vi har andra professionella chefsnätverk om du skulle passa bättre i nån av dem)

F5 är licensierad UGL arrangör med tillstånd av Försvarshögskolan/Swedish Defence University.

Vanligaste reflektionen efter en UGL kurs:
”Om jag skulle rekommendera en enda utbildning, skulle det vara UGL. Jag skulle rekommendera alla, oavsett om de är chef, ledare eller medarbetare, att gå den.”

Och nu är det din tur – boka in dig på en av våra kurser! Kontakta oss för mer information


OBS Viktigt att känna till – mental balans!

UGL är ett väldigt säkert och beprövat koncept som är utvecklat av Försvarshögskolan. Den är genomtänkt och den är vetenskapligt uppbyggd.

Däremot så kommer den upplevelsebaserade metodiken utsätta deltagare för en del mentala påfrestningar och kräver god mental balans. Du bör inte befinnande i skilsmässa eller liknande situation. Det här är en viktig del för dig som funderar på att gå en UGL-kurs och får ej negligeras.
Efter genomförd UGL-kurs rekommenderar vi att man låter veckan landa och håller helgen fri från aktiviteter.

Ämne:

UGL är en utbildning inom ledarskap som syftar till att utveckla både dina egna ledarskapsfärdigheter och din förmåga att arbeta i grupp som medarbetare. Genom kursen får du en förståelse för hur grupper fungerar och kan därmed växa som ledare och bidra till en mer effektiv arbetsmiljö.

Vad du får med dig:

  • Diplom

Föreläsare:

Daniel Humble

Daniel har jobbat med ledarskap och utveckling av företag under många år. Han är bland annat licensierad handledare för UGL som ligger till grund för ledarskapsintresset. I CV så hittar du en bred erfarenhet av förändringsledning, innovation och transformationer. Erfarenhet av retail som butiksägare och suttit i ledningsgruppen i en retailkedja. Daniel har också jobbat med PR och Marknadsföring och bla jobbat som Presschef. Som entreprenör så har han även noterat ett bolag på börsen och satt då som VD för det bolaget. I dag så har hans passion för ledarskap, människor och företag lett fram till att vara Sverigechef/Country Manager för F5 i Sverige!