Coaching & Mentoring

Coaching

Utöver chefsnätverk och kurser så erbjuder vi också olika typer av coaching och mentorer. Behöver du stöd inför presentationer, röstcoach mm så erbjuder vi det