test

Monica C. Madsen

Direktör Marianne Thyrring, DMI: Förändringsledning rustar organisationen för nya krav.

Corona-epidemin, krigen i Ukraina, digital säkerhet, ny teknik och nya generationer på arbetsmarknaden som ställer andra krav på sina arbetsliv - behovet av förändringar har som en tsunami slagit in över oss de senaste åren och har omformaterat vår förståelse av hur vi driver vårt samhälle. I dess spår har nya krav på ledare och medarbetare om förändringsberedskap och omstrukturering av arbetsprocesser och organisation uppstått. Detta har Marianne Thyrring, direktör för DMI sedan 2013, tagit konsekvenserna av: Förändringsledning och psykologisk trygghet är grundläggande ledarskapsverktyg i en 'high performance'-kultur som DMI. Det ska hjälpa DMI att förbli en robust organisation med hög implementeringskraft.