lectureContent.image.alt
test

NILS WÜRTZENFELD

Integritet är nyckeln till ledarskap

Ledarutveckling kommer i många nyanser, men det finns stor skillnad i utbytet, anser Stefan Schlie, Head of WTG Engineering på Vattenfall. Han deltar både i workshops och konferenser, men framhåller att ett nätverk med kontinuitet och intimitet har mest att erbjuda.

Workshops, ledarkurser, efterutbildningar och konferenser. Som modern ledare deltar man ofta i det ena arrangemanget efter det andra, alla med syfte att stärka sitt ledarskap genom ny inspiration och innovativa lösningar.

Så är det också för Stefan Schlie, som regelbundet deltar i olika ledarerbjudanden för att få nya professionella insikter. Det är dock inte alltid resultatet är lika tillfredsställande.

”Som ledare får man otaliga e-postmeddelanden med inbjudningar till konferenser och workshops, och sedan är uppgiften att välja och vraka. På kurser och workshops diskuterar du dock oftast tekniska aspekter av ledarskap. Du diskuterar innehåll mer än sammanhang och känslor, och därför tycker jag inte alltid att resultatet är lika bra”, säger Stefan och förklarar att han däremot får mycket ut av sin nätverksgrupp, Transforming Leadership, hos F5 Networking.

”Jag är medlem i flera ledargrupper, liksom jag går på workshops och kurser, men utbytet är inte detsamma som jag får genom att vara medlem hos F5. Nyckelorden är kontinuitet och intimitet. Kontinuitet eftersom samma grupp människor regelbundet träffas för att bygga vidare på våra professionella relationer och intimitet, eftersom du över tid lyckas beröra varandras känslor angående ledarskap”, berättar han.

Stefan kan förstå om andra ledare tycker att de har tillräckligt med workshops och ledarkurser och därför inte anser att de också behöver ett yrkesmässigt och personligt nätverk. Han understryker dock att den nytta han tar med sig från sitt nätverk är unik jämfört med de andra ledarerbjudandena.

”Det är något som tar tid att bygga upp, men nu har vi kommit till den punkt där vi verkligen kan ha spännande och djupa diskussioner - till exempel om vart ledningsmiljöer och ledarkultur är på väg”, förklarar han och erkänner att han faktiskt höll på att hoppa av sin nätverksgrupp innan den hade kommit igång ordentligt.

”De första gångerna övervägde jag faktiskt att hoppa av eftersom det blev för tekniskt. Vi pratade för lite om ledarutveckling, som jag finner intressant, och i stället mycket om ny teknik och tekniska aspekter av ledarskap. Precis som man gör på workshops och kurser”, säger han och tillägger:

”Efteråt insåg jag att det jag efterfrågade - närheten och möjligheten att gå på djupet och bli personlig - det var något som krävde tid. Det krävde att vi byggde upp en förtroendefull relation, och det har vi fått nu. Intimiteten betyder allt för mig i mitt nätverk, eftersom det hjälper till att utveckla mig som ledare tillsammans med andra”, förklarar Stefan.