lectureContent.image.alt
test

DANIEL HUMBLE

F5:s nätverk ger insikter

“Ett nätverksmöte på F5 ger insikter som motsvarar 20 möten med seniora beslutsfattare” - Peter Molander, Google Sweden AB


Se även klipp om vad Peter ser för värde med oss på F5 och professionellt chefsnätverk: klicka här